Jokamiehenoikeus 

Jokamiehenoikeudet mahdollistavat helpon pääsyn luontoon. Meillä voi hypätä ojan yli metsään ja liikkua ja oleskella luonnossa melko vapaasti. Se on valtavan arvokas mahdollisuus!

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta liikkua ja oleskella luonnossa sekä kerätä tiettyjä luonnontuotteita riippumatta siitä, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään.

Jokamiehenoikeudella toimiminen ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle, maankäytölle tai luonnolle.

Luonnonsuojelualueilla jokamiehenoikeuksia voidaan rajoittaa erilaisin tavoin.