Perheliikunnan kehittämishanke

Suomen Ladun jäsenyhdistykset ovat liikuttaneet perheitä toiminnassaan monipuolisesti vuosikymmenten ajan ja Suomen Latu on perheliikunnan johdonmukaisen kehittämisen pioneeri. Idea hankkeesta syntyi Suomen Ladun strategiatyössä, kun perheliikunnan edistäminen jäsenyhdistyksissä valittiin yhdeksi painopisteeksi. Tarkoituksena on edelleen vahvistaa omien jäsenyhdistystemme työtä perheliikunnan saralla. Hankkeessa ovat mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hengitysliitto ry, Urheiluopisto Kisakeskus, Allergia- ja astmaliitto ja Mielenterveysseura ry. Näin saamme hankkeessa tuotetut käytännöt mahdollisimman laajaan käyttöön.


Hankkeen tavoitteena on kehittää vuosina 2016-18 uutta toimintaa, toimintamalleja, koulutusta ja materiaaleja vähän liikkuvien perheiden liikuttamiseksi. Yhdistyksiä ja muita toimijoita kannustetaan toteuttamaan perheille suunnattua, elämyksellistä, matalan kynnyksen toimintaa lähellä perheitä. Toimintamalleissa hyödynnetään lähiluontoa ja samalla kehitetään lasten ja aikuisten luontosuhdetta. Tavoitteena on innostaa perheitä ulkoiluun ja lähiliikuntaan uusien toimintamuotojen ja verkoston avulla.


Toimintaa toteuttaville tahoille tuotetaan uusia ideoita perhetoiminnan järjestämiseen ja lähialueiden hyödyntämiseen eri lajeissa, leikeissä ja peleissä. Myös olemassa oleviin lajeihin tuotetaan uusia perhesovelluksia. Toimintamuotojen kantavana ideana on myös osallistaa perheitä toiminnan ja olosuhteiden luomiseen. Toiminnat voivat olla ohjattuja tai omatoimisesti toteutettavia ja niissä huomioidaan eri vuodenajat, pimeän ja valoisan aikaan toteutettavat aktiviteetit sekä eri toimintaympäristöt ja eri-ikäiset lapset.


Yhteystiedot

Susanne Blomqvist
Projektikoordinaattori
etunimi.sukunimi@suomenlatu.fi
puh. +358 44 722 6322
Suomen Latu
Radiokatu 20
00240 Helsinki

PyöräPolku – maastopyöräilyn olosuhdehanke

Hanke tuottaa tietoa maastopyöräilyn olosuhteiden nykytilasta sekä maastopyöräilyn ominaisuuksista ja tarpeista ulkoilun ja luontoliikunnan kannalta. Hankkeessa selvitetään maastopyöräilyreittien suunnittelun, toteuttamisen ja ylläpidon haasteita, mahdollisuuksia ja käytäntöjä. Lisäksi etsitään keinoja kerätä, tuottaa ja jakaa maastopyöräilyn reitti-informaatiota ja muuta olosuhdetietoa ulkoilijoille.

Hankkeen tuloksena helpotetaan maastopyöräilyn liikuntapaikkojen ja muiden lajiin soveltuvien luontoalueiden kehittämistä vastaamaan maastopyöräilypaikkojen kasvanutta kysyntää ja lajin erityistarpeita. Samalla selkiytetään maastopyöräilyn asemaa luonnon virkistyskäytössä lähiliikuntana, jokamiehenoikeutena, retkeilynä ja luontomatkailuna muiden ulkoilu- ja terveysliikuntalajien joukossa.

Hankkeessa keskitytään luontoympäristössä tapahtuvan maastopyöräilyn olosuhteisiin: maastopyöräilyreitteihin, polkuihin ja muihin pyöräilyalueisiin. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) liikuntapaikkojen erityisavustuksella. Yhteistyössä ja asiantuntijoina PyöräPolku –hankkeessa ovat mukana mm. Metsähallitus, Suomen Pyöräilykuntien Verkosto ja Suomen Pyöräilyunioni (SPU) sekä liikunta-alan ammattilaiset ja maastopyöräilyn harrastajat. Maastopyöräilyn olosuhdehanke jatkuu syksyyn 2015 asti.

Yhteystiedot

Tiina Riikonen
projektikoordinaattori
etunimi.sukunimi@suomenlatu.fi
Puhelin 044 722 6308 tai 050 560 1770
Suomen Latu
Radiokatu 20
00240 Helsinki