Perheliikunnan kehittämishanke

Suomen Ladun jäsenyhdistykset ovat liikuttaneet perheitä toiminnassaan monipuolisesti vuosikymmenten ajan ja Suomen Latu on perheliikunnan johdonmukaisen kehittämisen pioneeri. Idea hankkeesta syntyi Suomen Ladun strategiatyössä, kun perheliikunnan edistäminen jäsenyhdistyksissä valittiin yhdeksi painopisteeksi. Tarkoituksena on edelleen vahvistaa omien jäsenyhdistystemme työtä perheliikunnan saralla. Hankkeessa ovat mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hengitysliitto ry, Urheiluopisto Kisakeskus, Allergia- ja astmaliitto ja Mielenterveysseura ry. Näin saamme hankkeessa tuotetut käytännöt mahdollisimman laajaan käyttöön.


Hankkeen tavoitteena on kehittää vuosina 2016-19 uutta toimintaa, toimintamalleja, koulutusta ja materiaaleja vähän liikkuvien perheiden liikuttamiseksi. Yhdistyksiä ja muita toimijoita kannustetaan toteuttamaan perheille suunnattua, elämyksellistä, matalan kynnyksen toimintaa lähellä perheitä. Toimintamalleissa hyödynnetään lähiluontoa ja samalla kehitetään lasten ja aikuisten luontosuhdetta. Tavoitteena on innostaa perheitä ulkoiluun ja lähiliikuntaan uusien toimintamuotojen ja verkoston avulla.


Toimintaa toteuttaville tahoille tuotetaan uusia ideoita perhetoiminnan järjestämiseen ja lähialueiden hyödyntämiseen eri lajeissa, leikeissä ja peleissä. Myös olemassa oleviin lajeihin tuotetaan uusia perhesovelluksia. Toimintamuotojen kantavana ideana on myös osallistaa perheitä toiminnan ja olosuhteiden luomiseen. Toiminnat voivat olla ohjattuja tai omatoimisesti toteutettavia ja niissä huomioidaan eri vuodenajat, pimeän ja valoisan aikaan toteutettavat aktiviteetit sekä eri toimintaympäristöt ja eri-ikäiset lapset.

Lisää tietoa perheliikunnasta ja sen ohjaamisesta sekä toimintavinkkejä löydät sivulta www.suomenlatu.fi/perheliikunta


Yhteystiedot

Susanne Blomqvist
Hankesuunnittelija
etunimi.sukunimi@suomenlatu.fi
puh. +358 44 722 6322
Suomen Latu
Radiokatu 20
00240 Helsinki


Vesiliikunta tutuksi - tukea tapahtumiin ja ohjaajien vaihto-ohjelma
Wet-projekti

Suomen Latu on käynnistänyt viiden EU-maan ulkoilujärjestöjen kanssa Vesiliikunnan edistämisprojektin (WET = Watersports Enhanced Together), jonka tavoitteena on tehdä vesiliikunnan eri lajeja tunnetuksi, innostaa uusia ihmisiä vesiliikunnan pariin ja madaltaa kynnystä vesiliikuntaan osallistumiseen. Yhdellä vesiliikuntalajilla voi olla pieni harrastajamäärä, mutta yhdessä katsottuna vesiliikuntalajit muodostavat kansanterveydellisesti merkittävän aktiviteettikokonaisuuden. Projektin tavoitteena on myös löytää vesiliikuntatoiminnan hyviä käytäntöjä ja jakaa niitä osanottajamaiden toimijoiden kesken. Projektissa on mukana Suomen Ladun lisäksi liikunta-alan ja ulkoilun toimijoita Pohjois-Irlannista, Irlannista, Espanjasta, Portugalista ja Bulgariasta. Lisäksi projektin tavoitteena on tehdä tunnetuksi Euroopan urheiluviikkoa, jota vietetään tänä vuonna 10.-16.9. Projekti päättyy 31.3.2017.

Tuki

Yhdistys voi saada rahallista avustusta vesiliikuntalajien maistiaisten järjestämiseen olemassa olevien tapahtumien yhteyteen tai kokonaan uusien maistiaistapahtumien järjestämiseen. Avustusta voi saada mm. vesiliikuntalajien ohjaajien palkkioihin, välinevuokriin, vesiturvallisuuteen sekä markkinointiin syyskuun loppuu 2016 mennessä. Avustuksista päättää Suomen Ladun WET-projektin ohjausryhmä nopeasti.

Ohjaajien vaihto-ohjelma

Viisi vesiliikunnan maistiaistapahtumien järjestäjää/ohjaajaa kustakin maasta valitaan tutustumismatkalle toiseen maahan. Projekti kustantaa kullekin valitulle matkan johonkin projektin osallistujamaista eli Espanjaan, Portugaliin, Irlantiin, Iso-Britanniaan/Pohjois-Irlantiin tai Bulgariaan. Paikallinen vesiliikuntatoimija räätälöi eri maista saapuville vieraille mielenkiintoisen ohjelman. Matkallelähtijöiden valinnasta päättää Suomen Ladun WET-projektin ohjausryhmä.

Miksi järjestää maistiainen vesiliikunnasta?

-Yhdistys voi saada rahallista tukea olemassa olevan tapahtuman kehittämiseen tai uuden tapahtuman järjestämiseen.
-Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus päästä tutustumismatkalle toiseen EU-maahan.
-Hyvä mahdollisuus hankkia uusia jäseniä yhdistykseen.
-Hieno tilaisuus tutustua ja tutustuttaa uuteen vesiliikuntalajiin.
-Mahdollisuus osallistua eurooppalaiseen yhteistyöhön ja Euroopan urheiluviikkoon.

Hakulomakkeet

Avustuksen hakulomake sekä ohjaajien vaihto-ohjelman hakulomake löytyvät täältä:
http://bit.ly/1UTW24W Täytä lomake verkossa ja lähetä se verkossa. Voi myös käyttää PDF-lomaketta, tulosta, skannaa ja lähetä sähköpostilla.

Projekti mediassa

Vesiliikuntaprojektin kotisivut: www.beactive-getwet.eu 
Facebook: /BeActiveGetWet
Twitter: @BeActive_GetWet
Instagram: beactive_getwet
Projektin tunnuksia ovat: #GetWet #BeActive.
Projekti saa rahoituksensa EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.
Vesiliikuntalajien maistiaistapahtumia

Tiedustelut

Päivi Pälvimäki, projektikoordinaattori
paivi.palvimaki@suomenlatu.fi, 050-4133413