Ulkoilufoorumin vetovastuu siirtyy Suomen Ladulta Suomen Partiolaisille

29.09.2023|Vaikuta

Ulkoilujärjestöjen yhteistyöelin Ulkoilufoorumi piti yleiskokouksensa keskiviikkona 27.9.2023. Suomen Latu on toiminut Ulkoilufoorumin vetovastuullisena järjestönä viime ja tänä vuonna.

Ulkoilufoorumin yleiskokouksessa keskusteltiin ajankohtaisista ulkoilun asioista ja tehtiin valintoja.

Ulkoilufoorumin yleiskokouksen vieraaksi saapui maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Ulkoilua ja koko kansan liikkumista käsittelevän ministerin puheenvuoron jälkeen käytiin keskustelua ulkoilun ajankohtaisista aiheista. Keskustelun teemoina olivat mm. valtion retkeilyalueet ja ne osana biodiversiteettistrategiaa, EU:n maaseuturahoitusta uhkaavat leikkaukset, nuoret, OKM:n hallinnonalan järjestöjen valtionavustuksiin kohdistuvat leikkaukset ja niiden kielteiset vaikutukset järjestöille, sekä Suomi liikkeelle -ohjelma ja että siinä tulisi vahvemmin huomioida ulkoilu. Keskustelu oli antoisaa ja molemmin puolin saatiin tietoa ja asioita jaetuksi.

Kokouksessa vierailivat myös Marianne Selkäinaho maa- ja metsätalousministeriöstä. Hän kertoi EU:n maaseuturahoituksesta ja sen mahdollisuuksista rahoittaa ulkoilu- ja ulkoliikuntapaikkoja (https://maaseutu.fi/). Kokouksen kolmantena vieraana Niko Tynkkynen Metsähallituksesta kertoi Luontoon.fi -palvelun laajennuksesta eli ts. Ulkoilutietopalvelun valmistelun tämänhetkisestä tilanteesta (https://www.metsa.fi/tiedotteet/uudet-digipalvelut-kannustavat-liikkeelle-luontoon/).

Lisäksi kokouksessa tehtiin valintoja. Ulkoilufoorumilla on vaihtuva vetovastuullinen järjestö, jonka edustaja valitaan myös Ulkoilufoorumin puheenjohtajaksi. Tämän ja viime vuoden Ulkoilufoorumin vetovastuullinen järjestö on ollut Suomen Latu ja puheenjohtajana yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija Hannu Tiusanen. Vuodelle 2024 vetovastuulliseksi järjestöksi päätettiin Suomen Partiolaiset ja puheenjohtajaksi valittiin vaikuttamistyön koordinaattori Kati Systä.

Ulkoilufoorumin valmistelutoimikuntaan ensi vuodelle valittiin jatkamaan samat järjestöt kuin kuluvana vuonna eli Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto, Suomen Latu, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Suomen luontoyrittäjyysverkosto, Suomen Melonta- ja Soutuliitto, Suomen Partiolaiset, Suomen Ratsastajainliitto ja Suomen Vapaa-ajankalastajat.  

Ulkoilufoorumi on vuonna 2004 perustettu ulkoilun edistämisen yhteistyöverkosto, johon kuuluu 21 kansalaisjärjestöä, joiden toiminnassa ulkoilulla on keskeinen merkitys. Ulkoilufoorumin päämääränä on ylläpitää ja kehittää ulkoilun edellytyksiä, turvata jokamiehenoikeuksien säilyminen vähintään nykyisessä laajuudessaan, edustaa ulkoilun eri intressitahoja yhteisesti valtioneuvoston, viranomaisten ja muiden järjestöjen suuntaan, vahvistaa ulkoilun asemaa yhteiskunnan eri toiminta-alueilla sekä edistää kestävän kehityksen mukaista ulkoilun harrastusta.

 

Lisätietoja:

Ulkoilufoorumi, puheenjohtaja Hannu Tiusanen, 044 493 8469 ja hannu.tiusanen@suomenlatu.fi