Suomen Ladun vaaliohjelma: Kaikille mahdollisuus ulkoilla

15.03.2015|Vaikuta

Suomen Latu haluaa taata kaikille Suomessa asuville mahdollisuuden ulkoilla. Lue lisää vaaliohjelmastamme.

Suomen Latu on sitoutumaton, valtakunnallinen ulkoilujärjestö ja toivomme tulevien kansanedustajien edistävän matalan kynnyksen liikuntaa lisääviä ja ulkoilun olosuhteita parantavia asioita.

Liikkumattomuuden hinta vuotuisista terveydenhuoltokustannuksista on UKK-instituutin mukaan Suomessa kaksi miljardia euroa.

Liikkuminen, ulkoilu ja ulkona oleskelu lisäävät tutkitusti hyvinvointia. Suurin kansantaloudellinen ja -terveydellinen hyöty syntyy, kun tavallisen väestön liikkuminen lisääntyy.

Suomen Ladun vaaliteemat pureutuvatkin liikkumisen lisäämiseen ja liikkumisen esteiden poistamiseen:

1) Jokaisella Suomessa asuvalla pitää olla mahdollisuus ulkoilla itselleen sopivalla tavalla

  • Taajamissa tulee olla riittävästi tilaa viheralueille ja ulkoilureiteille.
  • Jokamiehenoikeudet ovat tärkein ulkoilun mahdollistaja – niistä pitää huolehtia eikä niitä saa rajoittaa.
  • Valtion retkeilyalueet mahdollistavat kaikkein monipuolisimman ulkoilun luonnossa – niiden virkistyskäyttöä on kehitettävä.

2) Suomalainen yhteiskunta tarvitsee iloa ja yhteisvastuullisuutta

  • Kuluttajaturvallisuuslakia tulee tarkistaa siten, että liika turvallisuushakuisuus ei estä kuntia, yhdistyksiä tai yksityisiä ihmisiä tekemästä tai ylläpitämästä iloa ja liikuntaa tuottavia ulkoilupaikkoja.
  • Tarvitsemme enemmän pop-up -henkeä ja mahdollisuuksia toteuttaa itseämme ilman turhia rajoitteita ja byrokratiaa. Tällaisessa kansalaisyhteiskunnassa jokainen tuntee vastuuta itsestään ja kanssaihmisistään.
  • Kansalaisten mahdollisuutta liikuntapaikkojen rakentamiseen ja ylläpitämiseen pitää vahvistaa.

3) Valtionhallinnon pitää ottaa vastuu ulkoilusta

  • Tällä hetkellä ulkoilun kokonaisvastuu ei ole minkään ministeriön alaisuudessa. Seuraavalla hallituskaudella ulkoilun omistajuus valtionhallinnossa pitää määritellä selkeästi.

4) Vapaaehtoistoiminta varmistaa liikunnan tasa-arvoisuuden ja maksuttomuuden

  • Kansalaisjärjestöjen hallinnollista taakkaa on kevennettävä ja yleishyödyllisten yhteisöjen verovapaus säilytettävä.

Lisätietoja

Anne Rautiainen
asiantuntija
Suomen Latu
etunimi.sukunimi@suomenlatu.fi
puh. 050 545 6539