Kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia on merkittävä askel

24.05.2022|Vaikuta

Suomen Latu odottaa, että strategia viedään pikaisesti myös käytäntöön.

Kuva: Terhi Ilosaari

Suomen Latu iloitsee Valtioneuvoston viime torstaina hyväksymästä Suomen ensimmäisestä kansallisesta luonnon virkistyskäytön strategiasta. Strategia on pitkään tavoiteltu ja odotettu, ja sen eteen Suomen Latukin on tehnyt lujasti töitä.

“Iso kiitos maan hallitukselle virkistyskäytön strategiasta, jonka valmistuminen on merkittävä askel. Strategialla tavoitellaan niitä samoja asioita, joita Suomen Latukin haluaa edistää, kuten kansallisen ulkoilukarttapalvelun tuottaminen", toteaa Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson

Luonnon virkistyskäytön strategia on osa nykyisen hallituksen hallitusohjelmaa. Strategian visiona on, että luonnon virkistyskäytön edistämiseen on panostettu kansallisena menestystekijänä, lähiluonto on noussut arvoonsa päätöksenteossa, yhä useampi on löytänyt itselleen sopivan tavan liikkua ja olla luonnossa sekä väestön terveys ja hyvinvointi ovat parantuneet.

Vuoteen 2030 saakka ulottuvan strategian tavoitteina ovat lähiluonnon saavutettavuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, luonnon kestävyyden vaaliminen virkistyskäytössä, voimavarojen tunnistaminen ja yhteistyö sekä luonnon virkistyskäytön monimuotoisuus.

“Nämä kaikki ovat tärkeitä tavoitteita. Yhteiskuntamme eri toimijoiden on nähtävä entistä laajemmin luonnon virkistyskäytön mahdollisuudet ihmisten hyvinvoinnin edistäjänä ja tehtävä entistä vahvemmin töitä virkistyskäytön edistämiseksi. Kysyntää on, sillä tutkitusti aikuisväestöstä noin 96 prosenttia ulkoilee”, Karlsson linjaa.

Suomen Latu odottaa, että seuraava askel on se, että strategian sisältämiä tavoitteita viedään käytäntöön. 

“Strategiassa todettu koordinaatioelin on ensi tilassa perustettava organisoimaan strategian toimeenpanoa ja seurantaa. Sen jälkeen toimeenpano on aloitettava mitä pikimmin, ja ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen aloittavan hallituksen tulee viedä näitä tavoitteita edelleen laajasti eteenpäin. On selvää, että tässä työssä Suomen Latu tulee olemaan lujasti mukana jatkossakin”, päättää Karlsson.

Lue lisää ympäristöministeriön virkistyskäyttöstrategiasta.

Kommentoi