Helsingin uusi yleiskaava uhkaa keskuspuiston arvokkaita osia

01.02.2016|Vaikuta

Helsingin uusi yleiskaava mahdollistaa viheralueiden vähentämisen lähes 1900 hehtaarilla. Suomen suosituin ulkoilualue menettäisi osan tärkeistä metsistään ja tiheimmän ulkoilureittiverkostonsa.

Osa suunnitellusta uudisrakentamisesta kohdistuisi suoraan 100-vuotiaaseen keskuspuistoon, joka on Suomen suosituin ulkoilupaikka yli kahdella miljoonalla vuosittaisella kävijällään. Kaupungin päätös on muutos aikaisempaan linjaan, jossa päätettiin keskuspuiston säilyttämisestä virkistyskäyttöön.

Kaupunkien metsät ja viheralueet ovat kaikille avoimia ja ilmaisia ympärivuotisia liikuntapaikkoja. Niissä liikkuminen edistää ihmisten viihtyvyyttä sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia: jo varttitunnin metsäkävely laskee verenpainetta ja stressitasoa. Helsingissä tätä metsää voi löytää vielä Haltialasta, Pakilasta sekä Pirkkolasta, joka on nyt jäämässä rakentamisen alle. Asukasluvun kasvaessa viheralueiden pitäisi lisääntyä, ei vähentyä.

Suomen Latu on huolissaan sellaisesta tiivistämisrakentamisesta, joka ei huomioi asukkaille tärkeimpiä viheralueita. 100-vuotias keskuspuisto ja siihen kytkeytyvät viheralueet muodostavat maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen virkistysalueverkoston. Vastuu sen säilyttämisestä tuleville asukkaille on nykyisillä päättäjillä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 24.8.2006, että keskuspuistoa ei pienennetä, eikä sinne rakenneta virkistyskäyttöä haittaavia toimintoja. Laki ei kuitenkaan suojele kaupunkien viheralueita, joten ne on helppo nähdä vain säilössä olevana rakennusmaana.

Kaupunkisuunnitteluviraston laajassa asuinaluekyselyssä eniten mainintoja säilytettävistä ja hyvänolon tunnetta tuovista paikoista keräsi Pirkkolan ulkoilumetsä. Tuleva yleiskaava jättäisi jäljelle vain kapean suikaleen siitä, ja samalla katoaisi myös keskuspuiston tihein ulkoilureittiverkosto.