Helsingin Keskuspuisto säilymässä

07.02.2018|Vaikuta

Helsingin hallinto-oikeus kumosi Helsingin yleiskaavan Keskuspuiston osalta. Helsingin Keskuspuistossa on vuosittain enemmän ulkoilukäyntejä kuin Suomen kaikissa kansallispuistoissa yhteensä.

Kuva: Jesse Väänänen

Helsingin hallinto-oikeus antoi 5.2.2018 ratkaisunsa Helsingin uutta yleiskaavaa koskevista valituksista. Hallinto-oikeus kumoaa yleiskaavassa muun muassa Keskuspuistoon esitetyn rakentamisen ja Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardin tekemisen. 

Hallinto-oikeuden ratkaisussa todetaan, että yleiskaavassa Keskuspuistoon osoitettu rakentaminen olisi merkinnyt Keskuspuiston virkistysalueen supistumista ja kaventumista laajasti, vaikka Helsingin asukasmäärän kasvu lisää virkistysalueiden tarvetta. Keskuspuiston rakentaminen olisi ollut myös maakuntakaavan vastaista.

Suomen Latu toivoo, että Helsingin kaupunki tunnustaa tältä osin yleiskaavan lainvastaisuuden, pitää voimassa Keskuspuiston nykyiset asemakaavat ja luopuu rakentamisesta Keskuspuiston alueelle.

Seuraava tavoite saada Keskuspuisto nykyisessä laajuudessaan sisällytetyksi valmisteilla olevaan kansalliseen kaupunkipuistoon. 

Suomen Latu on mukana työssä auttamalla Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikettä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu suojelee myös Vartiosaarta, Ramsinniemeä ja eräitä muita merkittäviä viher- ja virkistysalueita.

Linkki hallinto-oikeuden tiedotteeseen asiasta:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/fi/index/tiedotteet/2018/02/helsinginuusiyleiskaavaosittainlainvastainenjavartiosaarenosayleiskaavakokonaanlainvastainen.html

Kommentoi