Suomen Latu on alansa tunnetuin järjestö

31.05.2016|Vaikuta

Suomen Latu on Taloustutkimuksen tekemän kyselyn mukaan tunnetuin yleishyödyllinen kuntoliikunta-, ulkoilu- tai terveysliikuntajärjestö Suomessa.

Tutkimuksessa Taloustutkimuksen internetpaneelin vastaajia pyydettiin spontaanisti nimeämään kuntoliikunta-, ulkoilu ja terveysliikunta-alanjärjestöjä. Peräti 15 prosenttia vastaajista nimesi Suomen Ladun.

Erityisen mielenkiintoiseksi tuloksen tekee se, että seuraavaksi tunnetuin alan järjestö on jo vuosia sitten lakkautettu SVUL (7 %). Muita mainittuja järjestöjä olivat SUL (4 %), TUL (3 %), Valo (2 %) ja UKK-instituutti (1 %).

Vastaajista 43 prosenttia ei osannut spontaanisti mainita yhtään yleishyödyllistä kuntoliikunta-, ulkoilu- tai terveysliikuntajärjestöä.

Vaikka Suomen Latu tunnistetaan nimeltä, niin palveluiden ja toiminnan tunteminen on selvästi vähäisempää.

Kysely tehtiin myös Suomen Ladun jäsenille, joista 71 prosenttia nimesi Suomen Ladun ensimmäisenä spontaanisti.

Tulokset käyvät ilmi Suomen Ladun Taloustutkimuksella teettämästä imagotutkimuksesta. Tutkimus toteutettiin internetkyselynä. Suuri yleisö ja Suomen Ladun jäsenet vastasivat kyselyyn 16.12.2015–11.1.2016 välisenä aikana. Kyselyyn osallistui yhteensä 1607 vastaajaa, joista 592 oli Suomen Ladun jäseniä.

Kommentoi