Ulkoilulaki kaipaa uutta happea

15.06.2015|Vaikuta

96 % suomalaisista ulkoilee, mutta harva on edes kuullut ulkoilulaista. 42 vuotta vanha laki kaipaa kipeästi uudistusta.

Luonnon virkistyskäytön merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille ja kansantaloudelle tiedetään yhä enemmän. Kansantaloudellisesti liikkumattomuus ja sen aiheuttamat sairauskulut ovat suuri huoli. Virkistysalueiden varaamisella ja laadukkailla ulkoilupaikoilla mahdollistetaan luonnon hyvinvointivaikutusten saavuttaminen ja varmistetaan tasa-arvoinen ja maksuton liikuntaympäristö kaikille.

Suomen Latu ja OTK Leena Eränkö tekivät ympäristöministeriön tilauksesta selvityksen ulkoilulain toimivuudesta, soveltamisesta ja muutostarpeista. Samalla tehtiin havaintoja ulkoilua koskevasta muusta lainsäädännöstä ja ulkoilun kehittämistä edellyttävistä asioista.

Ulkoilulaki on kapea-alainen, sillä nimestään huolimatta siinä säädetään vain kolmesta erillisestä asiasta: 1) ulkoilureittien perustamisesta reittitoimituksella, 2) leirintäalueiden perustamisesta ja pitämisestä ja 3) valtion retkeilyalueiden perustamisesta.

Ulkoilulaki on ollut voimassa 42 vuotta, vuodesta 1973, ja se on monella tapaa vanhentunut. Uusi perustuslaki, uusi tapa kirjoittaa lakia, lisääntynyt tieto luonnon virkistyskäytöstä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet ulkoilulaille uudistustarpeita.

Selvityksen perusteella luonnon virkistyskäytön ja ulkoilun järjestämiseksi tarvitaan toimia.

  • Ulkoilulaki tulisi päivittää vastaamaan perustuslakia.
  • Ulkoilulakiin tulisi kirjoittaa tavoite ja siinä tulisi määritellä keskeiset termit, kuten virkistysalue.
  • Luonnon virkistyskäyttöön ja ulkoilun järjestämiseen liittyvät kunnan ja valtion tehtävät tulisi selkeyttää.

Muita keskeisiä kehitystarpeita ovat mm. maankäyttö- ja rakennuslain perusteella varattavien virkistysalueiden riittävyyden arvioinnin kriteerien luominen, jokamiehenoikeuksia koskevan neuvonnan jatkuvuuden turvaaminen, luonnon virkistyskäytön perustutkimuksen rahoituksen turvaaminen ja virkistyskäyttöön liittyvän poikkihallinnollisen yhteistyön järjestäminen valtion ja kuntien hallinnossa.

Uudessa hallitusohjelmassa ulkoilulaki ja liikuntalaki kuuluvat niiden 16 lain joukkoon, joista hallitus aikoo säätää lain, jonka mukaan kyseisiä lakeja ei tarvitse noudattaa. Hallitusohjelman liitteen mukaan kunnat voivat jatkossa itse päättää, millä tavalla ne järjestävät näiden lakien mukaisia palveluja.

Ympäristöministeriö suunnittelee raportille lausuntokierrosta kesän jälkeen. Lue raportti.

Lisätietoja:
Suomen Latu, asiantuntija Anne Rautiainen. Puh. 050 545 6539
Oikeudellinen tarkastelu: OTK Leena Eränkö. Puh. 050 401 9756
Ympäristöministeriö: Ympäristöneuvos Pekka Tuunanen. Puh. 0400 143 934

Liitteet


suomen_latu_ulkoilulaki_raportti_26.5.2015