Ehdokkaat esiin: Sari Essayah

15.04.2015|Vaikuta

Suomen Ladun eduskuntavaalikirjoitussarjassa esitellään liikuntaan ja ulkoiluun profiloituneita kansanedustajaehdokkaita. Lue, mitä kansanedustaja Sari Essayah ajattelee meille tärkeistä asioista.

Sari Essayah (KD) on kansanedustaja, joka tuli tunnetuksi kilpakävelyn maailmanmestarina. Essayah on ollut myös Europaan parlamentin jäsen.

Suomen Ladun tavoitteena on, että ulkoilusta ja liikunnasta tulisi kaikille elämäntapa. Onko tämä sinusta tärkeä tavoite? Miten edistäisit kansanedustajana tavoitteen toteutumista?

”Kansanedustajat voivat vaikuttaa lainsäädännön ja budjettirahoituksen kautta sekä mielipidevaikuttajina siihen, että valtion ja kuntien toiminnassa liikunnan keskeisyys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä otetaan tosissaan. Esimerkiksi jokamiehenoikeuksista kiinni pitäminen, kunta- ja maakuntatasolla kaavoituksen kautta ulkoilualueista ja lähiliikuntapaikoista huolehtiminen, liikunta-alan rahoituksesta huolehtiminen, mm. jakosuhdelain osuuden takaamisen kautta, ovat keinoja edistää liikunnallisen elämäntavan toteutumista ja mahdollistamista.”

Suomalainen yhteiskunta tarvitsee iloa ja yhteisvastuuta. Kansalaistoiminnan esteenä on byrokratiaa, mutta myös henkisiä ja kulttuurillisia esteitä. Tarvitaan lisää pop up -henkeä ja mahdollisuuksia toteuttaa itseämme. Oletko samaa mieltä? Miten kehittäisit kansalaisyhteiskuntaa innostavammaksi? Anna esimerkkejä.

”Useimmat ihmiset ovat kiinnostuneet itse toiminnasta, eivät hallinnollisten rutiinien pyörittämisestä. Siksi hallinnollista taakkaa tulee keventää. Liikuntapaikkojen, mm. urheilukenttien ja liikuntasalien, käyttöä seurojen varaamien aikojen ulkopuolella tulisi helpottaa; nyt erilaiset vastuu- ja vakuutuskysymykset estävät spontaanin liikunnan niillä. Lasten ja nuorten kallis lisenssijärjestelmä estää lajikokeiluja ja monipuolista liikuntaa, urheilu- ja liikuntajärjestöjen on päästävä eteenpäin yhteistyön tekemisessä sillä saralla.”

Vapaaehtoistoiminta varmistaa liikunnan tasa-arvoisuuden ja maksuttomuuden. Mitä mieltä olet kansalaisjärjestöjen hallinnollisen taakan karsimisesta ja verovapauden säilyttämisestä?

”On erittäin tärkeää, että kansalaisjärjestöjen yleishyödyllisyyden määritelmä säilyy, samoin verovapaus, silloin kun kysymys ei ole elinkeinotoiminnasta, ja näiltä osin verottajan tulkinnat eivät myöskään muuttuisi tai vaihtelisi tapauskohtaisesti. Myös talkootyön verovapauden säilyttäminen on tärkeää. Hallinnollista taakkaa voidaan keventää myös järjestöjen omilla sääntömuutoksilla yhdistyslain puitteissa. Rahankeräyslain uudistus auttaa myös järjestöjen toiminnan tukemisessa entistä vähemmällä byrokratialla.”

Liikutko luonnossa? Kerro kokemuksesta, joka jäi mieleen?

”Pidän luonnossa liikkumisesta, erityisesti vaeltamisesta. Kotikunnassani Lapinlahdella on kunnan läpi savolaisessa perinnemaisemassa kiertelevä vaellusreitti, Paavon Polku. Reitin koko pituus on 95 km, mutta siitä voi taivaltaa haluamansa matkan. Nimensä reitti on saanut herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen mukaan, joka kulki saarnamatkoillaan kinttupolkuja pitkin tuhansia kilometrejä.”

Tutustu myös Suomen Ladun vaaliteemoihin!

Kommentoi