Vuoden liikuttajia ovat kunnat

25.04.2021|Liikuttaja: Kaikki uutiset Osallistu Ulkoile

Suomen Ladun kevätkokouksessa huomioitiin merkittäviä ulkoilijoita ja ulkoilutekoja. Vuoden liikuttajaksi valittiin kunnat.  

Suomen Latu on palkinnut Vuoden liikuttaja -tunnustuksella kunnat. Koronapandemian rajoittaessa liikuntamahdollisuuksia kunnat ovat mahdollistaneet ulkoilua ja ulkona tapahtuvaa liikuntaa ylläpitämällä olosuhteita, kuten reittejä ja latuja.

“Kunnat tekevät myös pitkäjänteistä yhteistyötä Suomen Ladun jäsenyhdistysten kanssa tukemalla yhdistyksiä avustuksin ja erilaisten yhteistyöhankkeiden kautta”, Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson kiitteli perusteluissaan. 

Lisäksi kunnat ovat poikkeuksellisena aikana nostaneet esiin oman alueensa ulkoilumahdollisuuksia ja tiedottaneet niistä asukkailleen esimerkilllisesti.

Tunnustuksen ottaa vastaan Kuntaliitto, joka on Suomen kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Suomessa on 309 kuntaa. 

“On hienoa, että olette halunneet kiinnittää huomiota kaikkien ihmisten liikkumisen mahdollisuuksiin”, kiittää Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Vuoden liikuttaja -huomionosoitus myönnetään organisaatiolle, yritykselle tai taholle, jonka toiminta on liikuttanut suomalaisia valtakunnallisesti merkittävissä määrin. Huomionosoituksen valinnasta päättää Suomen Ladun hallitus.

Vuoden liikuttaja -huomionosoitus luovutettiin Kuntaliitolle Suomen Ladun etäkevätkokouksessa sunnuntaina 25.4.2021. 

Videolla Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhusen kiitokset Vuoden liikuttaja -tunnustuksesta.

Artikkeli jatkuu videon jälkeen...

Suomen Latu huomioi kevätkokouksessaan yhdistyksiä ja yhdistysaktiiveja, jotka ovat edistäneet merkittävästi ulkoilua ja järjestön tavoitteita

Vuoden jäsenyhdistyksenä palkittiin Tiirismaan Latu. Tunnustus myönnetään jäsenyhdistykselle, joka on menestyksellisesti toteuttanut Suomen Ladun toiminta-ajatusta ja strategiaa.

Tiirismaan Ladun valtteja ovat yleinen aktiivisuus ja monipuolinen toiminta. Yhdistyksessä on paljon uusia jäseniä ja uusia ohjaajia. Laaja somevaikuttaminen ja olosuhdetyö on tehnyt Suomen Ladun ja Tiirismaan Ladun toimintaa ja sitä kautta ulkoilua laajasti tutuksi. Tiirismaan Latu tekee hyvää yhteistyötä myös muiden kuntien kanssa.

Aino Miikkola Joensuun Ladusta on Vuoden nuori latulainen. Tunnustus myönnetään alle 30-vuotiaalle jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka on toiminut aktiivisesti jäsenyhdistyksessä joko ohjaustehtävissä, tapahtumissa tai luottamustehtävässä.

“Aino on kasvanut latuhenkeen ja välittää sitä eteenpäin mm. Muumien hiihto- ja retkeilykoulun ohjaajana sekä rohkaisee lapsia tulevassa työssäänkin nauttimaan liikunnasta ja luonnosta”, ehdotuksessa todetaan.

Vuoden vapaaehtoinen -tunnustuksen sai Mikko Kalliokoski Riihiladusta. Tunnustus myönnetään jäsenyhdistyksen vapaaehtoistyön tekijälle, joka on mm. merkittävällä tavalla edistänyt jäsenyhdistyksen toimintaa.

“Mikko on koulutettu eräopas, mutta toimii täysin vapaaehtoisesti yhdistyksen kaikissa toiminnoissa. Hän etsii ja merkkaa lähialueen polkuja ja vetää retkiä. Mikko on vaatimaton työmyyrä, jota voi aina pyytää talkoisiin ja hän niihin osallistuu kykyjensä mukaan. Hän on rauhallinen ja tasapuolinen kaikkia kohtaan.”

Vuoden ulkoilijaksi valittiin Taisto Ollila Haapaveden Ladusta. Tunnustus myönnetään henkilölle, joka on osallistunut useisiin jäsenyhdistyksen eri lajeihin ja/tai tapahtumiin ja/tai talkoisiin vuoden aikana tai on kokeillut ennakkoluulottomasti uusia lajeja ja/tai toimintamuotoja. 

“Aktiivisesti viikkotapahtumiimme osallistunut Taisto siirtyi keväällä koronan tultua täysin omatoimisesti toteuttamaan aktiviteettejamme (mm. pyöräily, sauvakävely, kävely) jopa lisäten näin omaa liikunta-aktiivisuuttaan. Taisto myös postasi liikunnastaan aktiivisesti FB-sivuillaan näin kannustaen muitakin liikkumaan omatoimisesti.”

Vuoden innostaja on Liisa Ronkainen Rukan Ladusta. Tunnustus myönnetään henkilölle, joka mm. ideoi ja synnyttää uutta toimintaa omassa yhdistyksessä, ehkä yli yhdistysrajojenkin, ja luo hyvää henkeä ja saa porukan toimimaan tuloksellisesti yhdessä.

“Liisa on aktiivinen polkujuoksija, joka on tuonut lajia upeasti esiin paikallismedioissa sekä somessa. Keväällä hän ideoi kavereineen roskajuoksutapahtuman Kuusamon keskustassa, joka laajeni myös Rukan taajamaan ja Kuusamon Melojien roskamelonnaksi. Liisa on aktiivinen erityisesti instassa ja hoitaa hienosti yhdistyksen verkkosivujen päivitykset.”