Uusi sivusto avuksi liikunnan olosuhdeasioihin

04.10.2012|Ulkoile

Uudella liikuntakaavoitus.fi -sivustolla edistetään liikunnalle suotuisten ympäristöjen syntymistä.

Tavoitteena on lisätä kansalaisten, suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden tietoisuutta liikunnalle suotuisista ja liikuntaan kannustavista ympäristöistä sekä niiden merkityksestä terveydelle. Lisäksi pyritään parantamaan erilaisten liikuntatoimijoiden valmiuksia osallistua kaavoitukseen.

Tutkimustyön päärahoittajia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö. Tutkimustyöstä vastaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston yhdyskuntasuunnittelun laboratorio.

Liikunnan olosuhteiden tutkiminen yhdyskuntasuunnittelussa alkoi vuonna 2003. Tämän jälkeen on selvinnyt, että alueiden käytön parissa työskentelevät suunnittelijat, maankäyttöpäätöksiä tekevät päättäjät sekä liikuntatoimijat tarvitsevat ajankohtaista, tiivistä ja helposti omaksuttavaa tietoa liikunnan olosuhteiden suunnittelusta.

Tutustu uusiin sivuihin osoitteessa www.liikuntakaavoitus.fi