Syyskokouksen kuulumisia

30.10.2022|Liikuttaja: Kaikki uutiset Ulkoile

Suomen Ladun järjestöväki kokoontui Helsinkiin. Järjestön kokouksessa 30.10.2022 valittiin puheenjohtaja sekä uusia hallituksen jäseniä.

Kuvassa kukitettuina hallitukseen valitut Jorma Tahvanainen ja Markku Ilmavirta. Hallitukseen valittu Paula Harmokivi-Saloranta osallistui kokoukseen etänä. Kuvassa lisäksi puhetta pitämässä hallituksesta poisjättäytynyt Anneli Leivo ja pöydän ääressä kokouksen puheenjohtajana toiminut kansanedustaja Sari Multala.

Suomen Ladun syyskokous pidettiin sunnuntaina Helsingissä, hotelli Arthurissa. Kokous pidettiin hybridikokouksena eli osa osallistujista oli paikan päällä ja osa osallistui etäyhteydellä.

Syyskokoukseen osallistui 104 yhdistystä ja yhteensä virallisia kokousedustajia oli ilmoittautunut 130, joista noin 50 osallistui etänä ja loput olivat paikalla kokoussalissa Helsingissä. 

Kokouksessa valittiin Suomen Ladulle puheenjohtaja sekä kolme jäsentä hallitukseen.

Puheenjohtajaksi äänestettiin tamperelainen Kirre Palmi toiselle kaudelle. Kirre on toiminut valtionhallinnossa juristina, asiantuntijana sekä päällikkö- ja johtotason tehtävissä 25 vuoden ajan. Hän on toiminut monien valtakunnallisten ja alueellisten liikuntaan ja urheiluun liittyvien organisaatioiden luottamus- ja johtotehtävissä. Kirre työskentelee Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen hallintojohtajana.

Ehdolla puheenjohtajaksi olivat Kirre Palmi ja Harri Jantunen. Äänestyksessä Kirre Palmi sai 200 ja Harri Jantunen 114 ääntä.

Puheenjohtajan kausi alkaa 1.1.2023. Kausi on kolmivuotinen.

Suomen Ladun hallitukseen valittiin seuraavalle kolmivuotiskaudelle Jorma Tahvanainen Vammalasta, Markku Ilmavirta Pellosta ja Paula Harmokivi-Saloranta Lahdesta.

Jorma on ollut Suomen Ladun hallituksessa vuodesta 2020. Eläkkeellä oleva Jorma on toiminut kouluttajana maastopyöräilyn alkeisohjaaja- ja eräoppaan peruskursseilla. Hän on myös ollut aktiivisesti mukana aluetoiminnassa. 

Markku on ollut Suomen Ladun hallituksessa syksystä 2018 alkaen. Hän on työskennellyt Alkossa lähes 40 vuotta, 25 vuotta myymäläpäällikkönä. Pellon Latu ja Polku ry:n johtokunnassa hän ollut vuodesta 1984 lähtien. 

Paula on filosofian tohtori, joka vastaa Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa liikunta-alan ylemmän tutkinnon koulutuksesta. Paulalle tärkeitä asioita ovat ihmisten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä käyttäjälähtöisyys. Näitä asioita Paula pääsee edistämään mm. tutkimustyön, kirjoittamisen ja kouluttajana toimimisen kautta.

Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023 sekä päivitetyn strategian vuosille 2023-2028. Kokouksessa vahvistettiin myös mahdollisuus liittyä suoraan järjestömme suorajäseneksi. 

Kokouksen pöytäkirja lisätään yhdistyspalveluiden sivuille, kun pöytäkirja valmistuu ja on hyväksytty.

Keskusteluasioina kokouksessa käsiteltiin järjestön nimenmuutosta ja uutta jäsenmaksujen laskutusmallia. Suomen Ladun hallitus päätti jo syksyllä pitkien ja monipuolisten selvitysten jälkeen ehdottaa, että järjestön nimi muutetaan kuvaamaan ytimekkäästi ja yksiselitteisesti tämän päivän ja erityisesti tulevaisuuden toimintaa. Hallituksen ehdotus uudeksi nimeksi on Suomen Ulkoilu. Syyskokouksessa nimenmuutoksesta keskusteltiin vilkkaasti, kun asia oli ensimmäistä kertaa esillä.  

Tänä vuonna käyttöön otettava uusi jäsenrekisteri mahdollistaa uudenlaisen laskutusmallin, niinkutsutun 3 + 12 kk -mallin. Asia oli kokouksessa keskusteltavana ja uuteen malliin siirrytään mahdollisesti syksyllä 2024. 

Sunnuntain kokouksessa palkittiin Perheiden ulkoilun edistäjä 2022 -palkinnolla Espoon Latu ja Raision Rinkka. Palkinto on osa Alli Paasikiven säätiön Suomen Ladun Seikkailevat perheet -toiminnalle myöntämää Perheteko-tunnustusta.

Espoon Latu on pitkäjänteisesti ja luovasti toteuttanut Seikkailevat perheet -toimintaa ja on ennakkoluulottomasti ottanut uuden toimintamuodon osaksi omaa perustoimintaansa.

Raision Rinkassa Seikkailevat perheet -toiminnan myötä yhdistys on saanut uudistettua lasten ja aikuisten yhteistä ulkoilua. 

Lämmin kiitos kaikille osallistujille yhteisestä viikonlopusta. Seuraavan kerran vapaaehtoiset kokoontuvat kevätpäiville Tampereelle 21.-23.4.2023.