Suomen Latu on käynyt läpi hallitusohjelman liikunnan ja ulkoilun näkökulmasta

20.06.2023|Ulkoile Vaikuta

Hallitusohjelma tarjoaa lisää liikettä ja ulkoilua kansalle, mutta leikkaukset valtionapuihin iskevät kipeästi liikunta- ja urheilujärjestöihin.

Uuden hallituksen hallitusohjelmassa mainitaan monia ulkoilun ja ihmisten liikkeen lisäämisen kannalta myönteisiä ja kannatettavia asioita. Samojen asioiden puolesta Suomen Latu on vaikuttanut hallitusohjelmaan. Erityisen merkittävä on poikkihallinnollinen ja laajassa yhteistyössä toteutettava Suomi liikkeelle -ohjelma, johon tullaan osoittamaan vuosittain 20 miljoonaa euroa.

Suomessa kaikesta liikunnasta kaksi kolmasosaa tapahtuu ulkona. 

“Ulkoilu on avainroolissa ihmisten fyysisen toimintakyvyn parantamisessa, siksi Suomi liikkeelle -ohjelman käytännön toteutuksessa ulkoilun pitää näkyä vahvasti”, sanoo Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson.

Muita kannatettavia asioita ovat muun muassa perheliikunnan ja Liikkuva-ohjelmien edistäminen, lasten ja nuorten luonnossa liikkumisen mahdollisuuksiin panostaminen, ulkoilulain uudistaminen, valtion retkeilyalueiden kehittäminen sekä retkeilyn ja matkailun edistäminen Suomen luonnossa. Suomen Latu on myös tyytyväinen, että liikunta-, urheilu- ja nuorisoministerin tittelissä on korostettu ensimmäistä kertaa liikunta-sanaa korostaen näin liikunnan yhteiskunnallista merkitystä. 

“Hallitusohjelmassa luvataan pitää huolta nykyisistä kansallispuistoista ja muista retkeilyreiteistä. Tämän lupauksen pitäminen vaatii lisärahoitusta ulkoilun olosuhteiden ylläpitäjille, kuten hallitusohjelmatavoitteissamme vaadimme. Lisärahoitusta tulee osoittaa kunnille, ylikunnallisille virkistysaluetoimijoille sekä Metsähallituksen luontopalveluille ulkoilun olosuhteiden rakentamiseen ja ylläpitoon”, Eki Karlsson sanoo.

Hallitus haluaa laajentaa kulttuuri-, vapaa-ajan ja liikuntaseteleiden käyttöä. Tämä on tervetullut uudistus verottajan epäloogisen ohjeistuksen takia ja ulkoilun kannalta kaventuneiden käyttömahdollisuuksien takia. 

“On tärkeää, että liikuntasetelien käyttöalaa laajennetaan kattamaan myös luontoharrastuksia. Luontoharrastusten terveyshyödyt ovat kiistattomat, mutta niiden harrastamista ei nykyisellään lueta verotuettujen liikuntaetujen joukkoon.” 

“Tuettaviin luontoharrastuksiin tulee lukea ainakin kalastus, metsästys sekä luonnossa ja ulkoilureiteillä jalka- tai käsivoimin tapahtuvat fyysistä hyvinvointia edistävät luontoharrastukset. Liikuntaedun tulee kattaa tulevaisuudessa myös tarvittavien välineiden vuokraaminen”, Karlsson sanoo.

Hallitusohjelman huonot puolet

Hallitusohjelma ei tarjoa kuitenkaan pelkkää hyvää ulkoilun ja liikkeen lisäämisen näkökulmasta.

Ensinnäkin liikuntapalvelujen arvonlisäverokannan nostaminen 10 prosentista 14 prosenttiin ei tuo kaivattua lisäkannustetta liikunnan harrastamiseen. Toiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä valtionavustuksista tullaan leikkaamaan asteittain kiristyvästi: vuonna 2024 leikkaus on 10 miljoonaa euroa ja vuonna 2027 jo 125 miljoonaa euroa. 

“Hallitusohjelmassa on paljon hyviä linjauksia ulkoilun ja liikkeen lisäämisen puolesta, ja niillä on kolmannelle sektorille suuri merkitys. Hallituksen tulee ymmärtää, että näin merkittävien valtionapuleikkausten johdosta liikunta- ja urheilujärjestöjen voimavarat edistää ihmisten liikkumista vaarantuvat vakavasti.” 

“Näillä leikkauksilla liikunta- ja urheilujärjestöt ovat kuihtumisen tiellä, kun ottaa vielä huomioon korkean inflaation vaikutukset. On erittäin tärkeää, että leikkaukset liikunta- ja urheilujärjestöjen valtionapuihin minimoidaan, jotta nillä on voimavaroja edistää ihmisten liikkumista jatkossakin”, toteaa Suomen Ladun Eki Karlsson.

Lisätietoja

Eki Karlsson, toiminnanjohtaja, Suomen Latu
eki.karlsson@suomenlatu.fi
puh. 044 328 3286