Suomen Latu: Monipuolisen ulkoilun mahdollisuudet on turvattava, kun Helsingin kaupungin virkistysalueista suunnitellaan kansallispuiston osaa

25.11.2022|Liikuttaja: Kaikki uutiset Ulkoile

Helsingin kaupunki omistaa Espoossa ja Vihdissä useita virkistysalueita. Helsingin kaupunki ja Metsähallitus selvittävät parhaillaan mahdollisuuksia liittää nämä alueet osaksi Nuuksion kansallispuistoa. Ennen kuin asiaa viedään eteenpäin, on selvitettävä ja otettava huomioon monia asioita, huomauttaa Suomen Latu tiedotteessaan.

Kuva: Sampsa Sulonen

Helsingin kaupunki omistaa Espoossa ja Vihdissä sijaitsevat Luukin, Vaakkoin, Salmen, Karjakaivon ja Pirttimäen virkistysalueet. Helsingin kaupunki ja Metsähallitus selvittävät parhaillaan mahdollisuuksia liittää nämä alueet osaksi Nuuksion kansallispuistoa. Selvityksen on määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä. 

Ennen kuin virkistysalueiden liittämistä osaksi Nuuksion kansallispuistoa viedään eteenpäin, on selvitettävä ja otettava huomioon monia asioita. 

Kyseiset virkistysalueet on maakuntakaavassa merkitty virkistysalueiksi. Liitettäessä nämä alueet osaksi Nuuksion kansallispuistoa alueiden ohjaavana tekijänä on luonnonsuojelu ja vasta sen jälkeen maakuntakaavan mukainen luonnon virkistyskäyttö eli monipuolinen ulkoilu. 

Jos nykyiset virkistysalueet tulevat osaksi kansallispuistoa, minne osoitetaan vastaavat monimuotoista ulkoilua tukevat virkistysalueet pääkaupunkiseudulla?

Suomen Latu esittää kansallispuistolle vaihtoehtoisiksi malleiksi seuraavia virkistysalueiden hoidon malleja, joissa kyseisten virkistysalueiden nykyisen kaltainen toiminta ja kestävä ulkoilu ovat keskiössä. Vaihtoehtoisia malleja on neljä: 

1. Virkistysalueet pysyvät nykyisellään eli Helsingin kaupungin virkistysalueina. 

2. Virkistysalueet pysyvät Helsingin kaupungin omistuksessa, mutta seudun kaupunkien ja kuntien yhteinen toimija Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuvi alkaisi vastata alueiden hoidosta ja ulkoilun edistämisestä. Uuvilla on vankkaa osaamista kehittää alueilla ympäristöllisesti kestävää ulkoilua ja ulkoilun olosuhteita. 

3. Virkistysalueet siirtyvät kokonaisuudessaan Uuville. Näissä kolmessa ensimmäisessä vaihtoehdossa alueiden hoidosta, käytöstä ja kehittämisestä päättäminen säilyisi lähellä alueiden käyttäjiä. 

4. Virkistysalueet siirtyvät Metsähallitukselle ja niistä tehtäisiin valtion retkeilyalue. Maassamme on viisi ulkoilulain mukaista valtion retkeilyaluetta. Niitä tarvitaan lisää vastaamaan kasvaneeseen ulkoilun kysyntään. Tässä olisi hyvä mahdollisuus perustaa uusi valtion retkeilyalue keskelle pääkaupunkiseutua.

“Monipuolinen ulkoilu ja luonnon virkistyskäyttö pitää turvata näillä alueilla. Pääkaupunkiseudulla on oltava jatkossakin tällaisia laajempia virkistysalueita, joissa vastuullinen ulkoilu ja sen edistäminen ovat keskiössä. Nämä virkistysalueet ovat lukuisten ulkoilijoiden hyvinvoinnin ja terveyden lähde. Toki luonnonarvoiltaan tärkeät kohteet tulee suojella”, Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson sanoo.

Juuri valmistuneen Kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian yhteydessä tehtiin laaja kysely. Tulokset osoittivat, että kaupunkien yhteydessä nähtiin tarvetta turvata riittävä luonnon virkistyskäyttöön tarvittavien alueiden määrä - tärkeintä vastaajien mielestä oli kehittää virkistyskäyttöön kaupunkien ja taajamien lähimetsiä (72 % vastaajista). Toisena tuli luonnonsuojelualueet ja kansallispuistot (45 %). 

Näillä virkistysalueilla ulkoillaan jopa 200 000 kertaa vuodessa, mikä omalta osaltaan vähentää ulkoilun painetta luonnonarvoiltaan merkittävältä Nuuksion kansallispuistolta. 

“Kyseisiä virkistysalueita tulisi edelleen kehittää ja niiden käyttötarkoitusta tulisi eriyttää. Esimerkiksi Vaakkoilla voitaisiin turvata nykyisenlainen jokamiehenoikeuksin tapahtuva monipuolinen ulkoilu ja ulkoilun rakenteita olisi vähemmän. Luukissa voitaisiin ulkoilun olosuhteita taas kehittää suuria kävijämääriä varten”, Eki Karlsson maalaa. 

Ulkoilu on erittäin suuressa suosiossa. Suomalaiset ulkoilevat jopa miljardi kertaa vuodessa. 

“Jotta näin on jatkossakin, meillä tulee olla pääkaupunkiseudulla laajempia, keskellä maamme suurinta asumiskeskittymää sijaitsevia alueita, joissa vastuullinen ulkoilu on keskiössä. Tästä syystä Suomen Latu kehottaa Helsingin kaupunkia ja Metsähallitusta ottamaan huomioon esittämämme asiat ja tarkastelemaan esittämiämme vaihtoehtoja näiden virkistysalueiden kehittämiseksi ensisijaisesti monipuolisen ulkoilun alueina”, toiminnanjohtaja Karlsson vetoaa.

 

Selvityksestä voi antaa kommentteja Helsingin kaupungin kerrokantasi.hel.fi -sivulla. Kommentteja voi jättää 28.11.2022 saakka.