Suomen Latu: luontoliikuntaa ja jokamiehenoikeuksia perusopetuksen opetussuunnitelmaan

14.12.2012|Ulkoile

SLU, Nuori Suomi ja Suomen Latu antoivat yhteisen lausunnon perusopetuksen opintosuunnitelmaan.

Lausunnon ytimessä oli liikunnan lisääminen koulupäivään luontevasti muun opetuksen ohessa ja koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen – sekä rakennettujen että luonnonympäristöjen – tehokkaampi hyödyntäminen opetuksessa.

Huomio kiinnitettiin myös lapsen luontosuhteen rakentumisen tärkeyteen kaupungistuvassa

ja luonnosta vieraantuvassa kasvuympäristössä. Jokamiehenoikeuksien liittämistä luontevasti muuhun opetukseen ja lähiluonnossa liikkumiseen esitettiin myös osaksi suunnitelmaa.

Lue koko lausunto alla