Suomen Latu kannattaa Olvassuon ja Käsivarren kansallispuistohankkeita

15.11.2013|Ulkoile

Kansallispuistostatus lisäisi Olvassuon arvokkaan suoalueen ja Käsivarren ainutlaatuisen tunturiluonnon virkistyskäyttöä.

Suomen Latu on tutustunut Olvassuon ja Käsivarren kansallispuison perustamisedellytyksiin ja päätynyt tukemaan molempia kansallispuistohankkeita.

Olvassuo on vetovoimainen ja hieno esimerkki Suomen suoluonnosta. Tällä hetkellä alueella on noin 4000 käyntiä vuodessa ja ulkoilureittejä ja ulkoilun palvelurakenteita on vain vähän. Mikäli kansallispuisto toteutuu, alueen virkistyskäyttöä palveleviin rakenteisiin tulisi panostaa.

Käsivarren alue on luonnonoloiltaan ainutlaatuinen Suomessa ja siksi erittäin tärkeä ja merkityksellinen retkeily- ja vaelluspaikka. Vastaavia olosuhteita yli 1000 metrin tuntureineen ei ole Suomen puolella missään muualla.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Anne Rautiainen, asiantuntija, Suomen Latu ry, p. 050 545 6539
Eki Karlsson, toiminnanjohtaja, Suomen Latu, p. 044 328 3286