Suomen Latu ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto yhteistyöhön

18.11.2011|Ulkoile

Kahden liikuntajärjestön yhteistyö pyrkii takaamaan liikunnallisen elämäntavan jatkumisen siirryttäessä opiskelusta työelämään.

Suomen Latu ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) tiivistävät järjestöjen välistä yhteistyötä. Järjestöt ovat tänään allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan yhteisistä tavoitteista ja toimintamuodoista.

”Yhteistyön aloittaminen on varsin luontevaa, sillä Suomen Latu ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto ovat tavoitteiltaan hyvin lähellä toisiaan – molempien tavoitteena on saada liikunta osaksi suomalaisten elämäntapaa”, perustelee Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson.

”Korkeakoululiikunta on painottunut sisäliikuntaan ja yhteistyö Suomen Ladun kanssa tuo opiskelijoille muun muassa lisää ulkoliikuntamahdollisuuksia”, sanoo OLL:n pääsihteeri Hilkka Laitinen.

Yhteistyöllä pyritään luomaan mahdollisuus liikunnallisen elämäntavan jatkamiseen opiskeluajan jälkeen.

Tässä merkittävissä asemassa on paikallinen yhteistyö Suomen Ladun yhdistysten ja opiskelijajärjestöjen kesken. Opiskeluajan liikunta on luonteeltaan hyvin sosiaalista ja Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä yhdessä tekeminen ja liikkuminen ovat aina olleet tärkeässä roolissa.

”Useimmat suomalaiset haluavat liikkua yhdessä toisten kanssa. Tällä yhteistyöllä me haluamme tarjota nuorille aikuisille mahdollisuuksia liikkua ja toimia vapaaehtoisena myös opintojen päättymisen jälkeen”, OLL:n Hilkka Laitinen kertoo.

Yhteistyötä on tarkoitus tiivistää myös valtakunnallisten liikuntatapahtumien osalta. OLL ja Suomen Latu järjestävät molemmat SM-kilpailuja eri lajeissa. Yhteistyössä tapahtumia kehitetään ja parannetaan tarjontaa niin opiskelijoille kuin Suomen Ladun paikallisyhdistysten jäsenille.

”Maaliskuussa kutsumme opiskelijat joukolla mukaan avantouinnin SM-kilpailuihin Nokialle”, kertoo Suomen Ladun Eki Karlsson.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio. Se on myös jäsenmäärältään Suomen suurin opiskelijajärjestö: edunvalvonnallisesti OLL edustaa kaikkia Suomen noin 270 000 korkeakouluopiskelijaa.

Suomen Latu on ulkoilun ja retkeilyn keskusjärjestö, jonka tavoitteena on liikuttaa koko Suomea. Jäseniä järjestössä on 78 000 ja yhdistyksiä yli 220. Suomen Ladun yksi tärkeimmistä tehtävistä on ulkoilumahdollisuuksien edistäminen, jossa myös paikallisyhdistysten panos on suuri.

Lisätietoja:

Suomen Latu, Eki Karlsson, toiminnanjohtaja, puh. 044 328 3286, etunimi.sukunimi@suomenlatu.fi

Opiskelijoiden Liikuntaliitto, Hilkka Laitinen, pääsihteeri, puh. 044 780 0210, etunimi.sukunimi@oll.fi