Suomen Ladun toiminnan painopisteet vuodelle 2013

19.11.2012|Ulkoile

Suomen Latu edistää matalan kynnyksen liikuntaa – ja suomalaisen väestön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassamme painotetaan seuraavia asioita:

Paikallistoiminnan tukeminen

Vuonna 2013 tuemme vahvasti paikallisia jäsenyhdistyksiämme, jotka ovat toimintamme kulmakivi. Keskusjärjestö tukee yhdistyksiä jäsenhankinnassa ja tapahtumien järjestämisessä, jakaa tietoa hyväksi havaituista yhdistystoiminnan käytännöistä, järjestää yhdistyksille erilaisia koulutuksia, tukee viestintää ja koordinoi valtakunnallisia tapahtumia.

Avainlajien edistäminen

Suomen Ladun aikuisliikunnassa on kuusi avainlajia: retkeily, hiihto, sauvakävely, talviuinti, lumikenkäily sekä geokätköily. Näiden lajien edistämiseen ja uusien ohjaajien kouluttamiseen suuntautuu suurin osa aikuisliikuntaa tukevista toimista.

Lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen

Suomen Ladun lastentoiminnan tärkeimmät muodot ovat Metsämörritoiminta, Luonnossa kotonaan -pedagogiikka, Muumien hiihto- ja lumikenkäilykoulut sekä uutena Muumien retkeilykoulu. Uusia ohjaajia lastentoimintaan koulutetaan lähes tuhat yhteensä 65 kurssilla vuoden aikana. Lasten toimintaa vahvistetaan palkkaamalla yksi vakituinen työntekijä lisää. Lasten liikunnassa keskitytään siihen, että kaikki lapset pääsevät tasa-arvoisesti liikkumaan kaikille avoimessa luontoympäristössä.

Olosuhdetyöhön panostaminen

Hyvät ulkoiluolosuhteet mahdollistavat ja lisäävät ihmisten liikkumista. Suomen Latu pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön ja päätöksentekoon, jotta ulkoilun olosuhteet kehittyisivät Suomessa. Koulutamme asiantuntijaverkostoa, jonka jäsenet pystyvät ottamaan kantaa ja toimimaan ulkoilun hyväksi paikallisella tasolla. Yksi tärkeimmistä osatavoitteista on vaalia jokamiehenoikeuksia tiedottamalla ja pitämällä niitä esillä julkisessa keskustelussa. Kansainvälisessä BOAF-hankkeessa tuodaan hyviä ulkoilun käytäntöjä Suomeen maailmalta.

Toimintakeskusten kehittäminen

Suomen Latu Kiilopää on Suomen Ladun tärkein toimintakeskus, jonka kehittämistä jatketaan. Tarjoamme kohteessa matalan kynnyksen liikuntamuotoja ja -kursseja ja kehitämme ympäristön liikuntaolosuhteita mm. toteuttamalla alueelle kiintorastiverkoston. Pääkaupunkiseudulle haetaan uutta toimipistettä, kun Suomen Latu Oittaan toiminta loppuu vuoden 2012 lopussa. Uudessa kohteessa tullaan tarjoamaan liikuntakurssien ja välinevuokrauksen lisäksi myös erilaisia tapahtumia. Talvikaudella Suomen Ladun kahdessa hiihtopalvelupisteessä edistetään maastohiihtoa ja muita talviliikuntalajeja.