Suomen Ladun Seikkailevat perheet -toiminta on palkittu Perheteko-tunnustuspalkinnolla

07.02.2022|Osallistu Ulkoile

Seikkailevat perheet -toiminta on saanut Alli Paasikiven Säätiön Perheteko 2022 -tunnustuspalkinnon.

Alli Paasikiven Säätiö myöntää säännöllisin väliajoin Perheteko-palkinnon merkittävästä perheiden sosiaalista ja ekologista turvallisuutta lisäävästä työstä. Palkinnon arvo on 10 000€.

”Suomen Latu ottaa tunnustuksen ylpeänä vastaan ja käyttää palkintosumman jäsenyhdistystensä Seikkailevat perheet -toiminnan ja perheliikunnan tukemiseen”, sanoo  ulkoilun suunnittelija ja Seikkailevat perheet -toiminnasta vastaava Susanne Blomqvist.

Seikkailevat perheet on Suomen Ladun kehittämä perheliikunnan toimintamalli, jossa perheet ulkoilevat ja liikkuvat yhdessä omassa lähiympäristössään. Tärkeintä Seikkailevat perheet -toiminnassa on aikuisten ja lasten yhteinen hauska ja kiireetön liikunta ja ulkoilu. Toimintaa koordinoivat Suomen Ladun jäsenyhdistykset ja se on kaikille avointa.

Alli Paavikiven Säätiö: ”Seikkailevat perheet -toiminnassa korostuu luontosuhteen merkitys perheiden voimavarana.”

Alli Paasikiven Säätiön Perheteko -tunnustuspalkinto myönnetään yksityishenkilölle, työryhmälle tai kansalaisjärjestölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt perheiden sosiaalista turvallisuutta kehittämällä uusia toimintamalleja tai innovaatioita, harjoittamalla yhteiskunnallista vaikuttamista tai tekemällä konkreettista työtä perheiden parissa. Tänä vuonna palkinnon sai myös kirjailija ja kuvittaja Linda Bondestam

Säätiö perusteli valintaansa seuraavasti:

“Molemmat palkinnonsaajat edistävät hienolla tavalla säätiön tarkoitusta perheen sosiaalisen ja ekologisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa. Molempien palkinnonsaajien toiminnoissa korostuu luontosuhteen merkitys perheiden voimavarana. Palkinnolla halutaan korostaa myös luonnon merkitystä perheiden yhdessäolon kannalta, sekä tuoda esille lapsien luontoyhteyden merkitys laajemmin kestävän kehityksen edellytyksenä tulevia sukupolvia ajatellen. Molempien palkinnonsaajien toiminnassa korostuu myös toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen, sillä haluamme palkinnolla edistää perheiden yhteistä, kiireetöntä ja helposti saavutettavaa vapaa-ajanviettoa, joka koronapandemian aikana on osoittautunut entistä tärkeämmäksi.”