Oikeutta jokamiehelle

06.11.2012|Ulkoile

Ympäristöministeriön syyskuussa julkaiseman jokamiesoppaan takaa löytyy Suomen Ladun asiantuntija Anne Rautiainen.

Mistä jokamiehenoikeuksissa on kyse?

­"Jokamiehenoikeus mielletään perinteisesti oikeudeksi liikkua, oleskella, leiriytyä tilapäisesti ja hyödyntää eräitä luonnontuotteita toisen maalla ilman maanomistajan suostumusta.

Laajassa merkityksessä jokamiehenoikeudella toimiminen liittyy kaikkeen sellaiseen toisen alueella tapahtuvaan toimintaan, johon ei vaadita maanomistajan suostumusta, viranomaisen myöntämää lupaa tai joka ei muutoin ole kiellettyä.

Jokamiehenoikeudet ovat yleisiä ja kuuluvat kaikille Suomessa oleskeleville kansalaisuudesta riippumatta. Jokamiehenoikeudet ovat riippumattomia oikeuden käyttäjästä, käytön tarkoituksesta tai maa- ja vesialueen omistajasta."

Entä jokamiehenvelvollisuudet?

"Jokamiehenoikeudella toimiminen ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle, maankäytölle tai luonnolle. Jos toiminta aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa tai haitan riski kasvaa, tarvitaan maanomistajan suostumus."

Miksi jokamiehenoikeudet tarvitsevat oppaan?

"Jokamiehenoikeuden taustalla olevaa lainsäädäntöä ei ole aiemmin koottu yhteen. Julkaisun lähdeluettelossa on kymmeniä lakeja, jotka eri tavoin antavat oikeuksia ja rajoittavat niitä. Kokonaisuus on niin laaja, että sen hallitseminen ilman kokoavaa julkaisua on hankalaa.

Jokamiehenoikeuksien rajat mielletään usein subjektiivisiksi, vaikka ne perustuvat lainsäädäntöön. Rajat eivät ole vain mielipidekysymys."

Tarvitseeko jokamiehenoikeuksia puolustaa?

"Jokamiehenoikeudet mahdollistavat Suomessa kaikille helpon pääsyn metsään ja luontoon. Jokamiehenoikeudella on siten suuri liikuttamisvoima, ja siten merkitystä myös kansantaloudelle.

Jokamiehenoikeus mahdollistaa marjojen ja sienten keruun myös kaupallisessa mielessä – siten sillä on merkitystä yksittäisten ihmisten lisäksi marjanjalostusteollisuudelle.

Käytämme jokamiehenoikeuksia paljon enemmän kuin tulemme ajatelleeksi. Ilman niitä voisimme ulkoilla vain erikseen ulkoiluun osoitetuissa paikoissa kuten puistoissa."

Mikä oli roolisi julkaisun toimittajana?

"Erityisesti pyrin muokkaamaan julkaisua ja sen tekstiä lukijoille ymmärrettävämmäksi. Yhteistyö Pekka Tuunasen ja Markus Tarastin kanssa oli saumatonta ja mukavaa. Arvostan heidän asiantuntemustaan."

Mikä on lempijokamiehenoikeutesi?

"Kaikkein mukavinta on leppoisa kävely, päämäärätön kuljeskelu ja oleskelu metsässä. Metsä rauhoittaa, se on luonnon ja oman itsen kuuntelupaikka."

suomenlatu.fi/jokamiehenoikeudet