Luontohaaste-palkinnot Nastolaan ja Heinolaan

16.05.2013|Ulkoile

Kuntien ja seurakuntien Luontohaaste-kilpailussa painotettiin virkistyskäytön ja luonnonsuojelun yhteensovittamista.

Suomen luonnonsuojeluliiton, Suomen Partiolaisten ja Suomen Ladun Luontohaaste -palkinnot matkaavat tänä vuonna Etelä-Hämeeseen. Nastolan kunta sai tunnustuksen Lapakiston luonnonsuojelualueen perustamisesta ja Heinolan seurakunta Rautvuoren alueen rauhoittamisesta.

”Nastolan kunnan ja Heinolan seurakunnan vuoden 2012 aikana rauhoittamat alueet ovat molemmat hienoja luontokokonaisuuksia. Ne ovat merkittäviä niin luonnonsuojelun kuin virkistyskäytönkin kannalta”, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.
 
Heinolan Rautvuori on näyttävä, jyrkänteinen kallioalue. Sen notkelmissa elää vaateliasta lehtokasvillisuuttaja liito-oravia. Uusi luonnonsuojelualue sijaitsee Natura 2000 –alueen vieressä. Seurakunnan uudella luonnonsuojelualueella on myös luonnontilaista suota.
Nastolan Lapakisto sijaitsee kuntakeskuksen ja nelostien välisellä metsä- ja järvialueella. Korkein kohta Pitkäjärvenvuori kohoaa jylhän jyrkänteisenä 40 metriä Pitkäjärven yläpuolelle. Erämaatunnelmaa tuovat kilpikaarnamännyt ja luonnontilaiset räme- ja korpisuot. Rannoilla voi kohdata majavien kaatamia puita.
 
"Kunnilla on lainsäädännön perusteella erityisvastuu luonnon monimuotoisuuden suojelusta. Päätöksillä on haluttu turvata kuntalaisille ainutlaatuisia virkistysmahdollisuuksia säilyttämällä monimuotoista metsäluontoa", kertoo Nastolan kunnanjohtaja Pauli Syyrakki.
 
"Rautvuoren suojelualueen perustaminen sopii luontevasti seurakuntamme toimintatavoitteisiin", kertoo talouspäällikkö Matti Halme Heinolan seurakunnasta.
 
Luontohaaste -raadissa olivat edustettuina Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Partiolaiset, Suomen Latu, Kuntaliitto, Kirkkohallitus, Suomen ympäristökeskus sekä ympäristöministeriö. Kilpailussa painotettiin erityisesti virkistyskäytön ja luonnonsuojelun yhteensovittamista. Sarjoja oli kaksi, toinen kunnille ja toinen seurakunnille. Luontohaaste järjestettiin nyt kolmatta kertaa.
 
Luontohaasteen palkitsemistilaisuus pidetään Nastolan Lapakiston suojelualueella 20.5.2013 klo 14.00. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tarjoiluja varten 16.5.2013 mennessä: irmeli.kosonen@nastola.fi.