Lapset liikkeelle

27.04.2013|Ulkoile

Suomalaislapset liikkuvat liian vähän. Tutkimustulokset järkyttävät, mutta herättävät myös toimimaan.

Kolmivuotiaiksi asti lapset liikkuvat suunnilleen yhtä paljon, ja pääpaino on motoristen taitojen opettelussa. Tästä eteenpäin – siis jo kolmivuotiaana – fyysisen aktiivisuuden määrä alkaa urautua.

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten mukaan lapsi tarvitsee kaksi tuntia reipasta liikuntaa päivittäin. Vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa yksikään 3-vuotias lapsi ei täyttänyt suositusta.

Merkittävä ero oli sillä, perustuiko tutkimus vanhempien arvioon vai liikuntapäiväkirjoihin. Kun vanhemmat saivat arvioida vapaasti, 88 % lapsista liikkui suositusten mukaan. Liikuntapäiväkirjoilla toteutetussa tutkimuksessa luku oli alle 50 %.

– Vanhemmat ajattelevat helposti, että oma lapsi on jatkuvasti liikkeessä, toteaa liikuntatieteiden tohtori Arja Sääkslahti Jyväskylän yliopistosta. Näin todellinen tilanne voi jäädä huomaamatta.

Nelivuotiaasta kouluikään liikunnan määrä onneksi kasvaa tasaisesti. Vauhdikkaat ulkoleikit lisääntyvät kuin itsestään lapsen motoriikan kehittyessä.

Samalla yksilöiden väliset erot kuitenkin kasvavat: vähiten liikkeessä olevat lapset liikkuvat vain kolmasosan aktiivisimpien lasten määristä.

Koulun alkaminen verottaa liikkumista rajusti. Opintien juuri aloittaneista tytöistä lähes 70 % ja pojista yli puolet liikkuu alle suositusten.

Mikä neuvoksi? Liikkumattomuus uhkaa lyhentää jo tulevien sukupolvien elinajanodotetta?

Päiväkoti- ja koululiikunnan lisääminen on yksi parhaista lääkkeistä. Siihen tarvitaan asennemuutosta, poliittista tahtoa sekä kuntien, päättäjien ja kolmannen sektorin yhteistyötä.

Yksilötasolla pienet teot vaikuttavat. Vanhempien on hyvä seurata lastensa liikuntamäärää, kannustaa ulkoleikkiin ja kiinnittää huomiota liikuntaa lisääviin arjen valintoihin.

– Tietoa meillä on tarpeeksi. Nyt tarvitsemme voimaa yhteistyöstä, jotta lapsemme eivät tipahda liikkumattomuuden suohon, Arja Sääkslahti kiteyttää.

Lähteenä käytetty Jyväskylän yliopiston Mitä tiedämme suomalaislasten liikkumisesta tutkimustulosten perusteella -esitystä.