Lakiesitys laajentaisi Koloveden kansallispuistoa 3500 hehtaarilla

17.12.2012|Ulkoile

Hallitus on ehdottanut lakimuutosta, jolla laajennettaisiin Koloveden kansallispuistoa yli 3 500 hehtaarilla. Laajennuksessa puistoon liitettäisiin laajahkoja vesialueita ja mannerrantoja.

Samalla valtioneuvosto ehdottaa, että nykyinen kansallispuistoa koskeva laki ja asetus kumotaan. Muutos nostaisi vuonna 1990 perustetun Koloveden kansallispuiston rauhoitussäännökset lain tasolle, kuten perustuslaki nykyään edellyttää. Kansallispuisto sijaitsee Enonkosken ja Heinäveden kuntien sekä Savonlinnan kaupungin alueella.

Laajennuksen jälkeen puisto kattaisi kaikkiaan 5 834 hehtaarin kokoisen alueen. Sekä Koloveden nykyinen kansallispuisto että ehdotetut lisäalueet ovat valtion omistamia ja sisältyvät pääosin Natura 2000 -verkostoon ja rantojensuojeluohjelmaan. Lisäksi kansallispuistoon ehdotetaan liitettäväksi Nahkiaissalon alueesta osa, joka on suojeltu METSO-ohjelman avulla.

Saimaannorpalle tärkeä alue

Vuonna 1990 perustettu Koloveden kansallispuisto on erityisen tärkeä saimaannorpalle. Vesialueiden liittäminen kansallispuistoon tukisikin etenkin saimaannorpan suojelua.

Laki sallisi yleisesti onkimisen ja pilkkimisen Koloveden kansallispuistossa. Myös muu kalastus olisi Metsähallituksen luvalla mahdollista.

Koloveden kansallispuiston maisemia hallitsevat kapeat salmet ja karut rannat. Ruhjeiset kalliojyrkänteet kohoavat järven pinnasta aika ajoin peräti yli 50 metrin korkeuteen. Alueen metsistä lähes kaksi kolmasosaa on yli satavuotiaita, ja osassa niitä on vanhan luonnonmetsän piirteitä. Kansallispuisto on eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen erämainen ja hiljainen.

Laki Koloveden kansallispuistosta on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.