Koulut ja päiväkodit arvostavat metsäluontoa lähellään

03.12.2012|Ulkoile

Suomen luonnonsuojeluliiton Koulumetsäkysely paljasti, että päiväkotien ja koulujen lähimetsissä tärkeää on oikean metsän tuntu. Tyypillinen koulumetsä on kunnan omistama, talojen ja katujen lomassa oleva metsikkö alle 300 metrin päässä koulusta tai päiväkodista.

Enemmistö kyselyyn osallistuneista kouluista ja päiväkodeista kertoi käyvänsä lähimetsässä vähintään kerran viikossa. Tärkeimpänä tavoitteena on lasten ja nuorten luontosuhteen kehittäminen. Metsässä tarkkaillaan ja tutkitaan luontoa, ulkoillaan ja leikitään, kerätään askartelumateriaaleja, retkeillään sekä harrastetaan maastoliikuntalajeja.

Metsää käytetään myös opetustilana eri oppiaineissa. Usein samaa metsää käyttää useampikin oppilaitos. Koulujen ja päiväkotien toivelistalla ovat henkilöstön perehdytys ulkona oppimisen pedagogiikkaan ja valmiit metsäluontokasvatusta tukevat materiaalit.

Lähimetsän rakentamissuunnitelma aiheuttaa huolta joka toiselle vastanneista. Roskaantuminen tai maaston kuluminen huolestuttavat melkein kaikkia. Maanomistajan kanssa toivotaan lisää yhteistyötä esimerkiksi metsäalueen suunnittelussa ja metsän käytön edellytyksien kehittämisessä. Noin 80 prosenttia kyselyyn vastanneiden oppilaitosten lähimetsistä oli kuntien omistuksessa.

”Ensi vuonna tuemme kyselyyn vastanneita siinä, että tärkeistä lähimetsistä voisi tulla Koulumetsiä, eli pysyviä metsäluontokohteita opetusta, kasvatusta sekä lasten ja nuorten virkistäytymistä varten”, kertoo koulumetsäkoordinaattori  Virpi Sahi  Suomen luonnonsuojeluliitosta. ”Tätä varten koulut ja päiväkodit tarvitsevat yhteistyötä vapaaehtoisen maanomistajan tai kunnan teknisen- ja ympäristötoimen kanssa.”

Koulumetsäkysely osoitti, miten tärkeää on säilyttää aitoa metsäluontoa tiivistyvissä taajamissa. Esimerkiksi metsämörritoiminta perustuu siihen, että tuttu retkipaikka on lähellä. Kouluissa oppituntien pitäminen ulkona lähimetsässä nähtiin toiminnallisena ja hyvinvointia lisäävänä vaihtoehtona luokkaopetukselle.