Jokainen perhe voi olla Liikkuva perhe

04.05.2021|Lastentoiminta Ulkoile

Perheiden yhteinen liikunta ja aktiivinen yhdessäolo tukee niin lasten kuin aikuistenkin hyvinvointia ja edistää liikunnallista elämäntapaa. Myös vähän liikkuva vanhempi voi olla hyvä liikuntakasvattaja lapselleen. 

Liikkuva perhe -webinaari maaliskuussa avasi laajasti perheliikunnan saloja

Arja Sääkslahti ja Arto Laukkanen esittelivät Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Liikkuva perhe -tutkimushankkeen tuloksia. Seurantatutkimuksessa on selvitetty vanhemmuuskäytäntöjen ja -tyylien yhteyttä lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimustuloksista on voitu päätellä, että vanhempi ja lapsi vaikuttavat toinen toistensa liikuntakäyttäytymiseen. Vanhemman oma liikunta-aktiivisuus ei ole lapselle keskeisintä, mutta lapsen aktiivisuus voi edistää vanhemman aktiivisuutta. Tärkeää on yhteinen liikkuminen, joka on molemmille sopivaa ja mielekästä. 

Voit katsoa webinaaritallenteen alta:

Liikuntapedagogi Jaana Karin puheenvuorossa käsiteltiin erilaisia liikkujatyyppejä ja miten vanhemman oma liikkujatyyppi vaikuttaa lapsen liikuntaan. Esimerkiksi ‘uurastaja’-vanhempi odottaa lapseltaan ahkeruutta ja palkitsee suorituksista kun taas ‘liikunnan kolhima’ voi vältellä itsekin liikuntaa eikä odota sitä myöskään lapseltaan. Oman liikkujatyypin tunnistaminen auttaa huomaamaan oman suhteen eri liikkumisen muotoihin ja samalla ymmärtämään, miten voi auttaa oman lapsensa liikuntasuhteen kehittymisessä.

Perheiden motivoituminen huolehtimaan itsestään ei ole tiedosta kiinni, vaikka usein tiedolla tankkaaminen onkin monelle ammattilaiselle hyvin perinteinen lähestymistapa. TULE ry:n toiminnanjohtaja Marja Kinnusen puheenvuorossa käsiteltiin motivoitumista sekä millaisia tuloksia on saatu aikaan, kun ympäristö ja rutiinit motivoivat liikkumaan ja keskitytään vahvuuksiin.

Perheliikunnan mahdollisuudet ovat moninaiset ja sen avulla voidaan tavoittaa lapset taaperoista teineihin kuin myös heitä lähellä olevat aikuisetkin. Perheliikunnan laajasta kirjosta ja siihen innostavista käytännöistä kuultiin esimerkkejä niin järjestö-, seura- ja kuntatasolta kuin perheen näkökulmastakin. Nämä innostavat esimerkit osoittavat, että perheiden yhdessä liikkuminen on arvokasta ja tavoiteltavaa ja vastaavien mallien soisi leviävän laajasti perheiden käyttöön ja tietoisuuteen. 

Webinaarin myötä Liikkuva perhe -ohjelma sai hienon lähtölaukauksen. Ohjelman kohderyhmänä ovat perheliikunnan toimijat: kunnat eri sektoreineen, liitot, urheiluseurat sekä muut yhdistykset ja toimijat. Perheet tavoitetaan näiden toimijoiden kautta.

Liikkuva perhe -ohjelma on osa valtakunnallisia Liikkuvat -ohjelmia, jotka tukevat hallitusohjelman tavoitteita liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Ohjelma on käynnistynyt syksyllä 2020 ja sitä koordinoi Suomen Latu. Rahoituksesta vastaa Opetus- ja Kulttuuriministeriö (OKM).
 

Kommentoi