Haussa vuoden Lasten ja nuorten luontoliikuttaja

15.10.2012|Ulkoile

Metsähallitus ja Suomen Urheilugaala etsivät yhdessä vuoden Lasten ja nuorten luontoliikuttajaa. Suomen Urheilugaalassa 15.1.2013 jaettavalla erikoispalkinnolla haetaan tahoja, jotka edistävät lasten ja nuorten liikkumista metsissä, järvillä, merillä tai muissa luontoympäristöissä.

Metsähallitus ja Suomen Urheilugaala jakavat erikoispalkinnon ansioituneelle Lasten ja nuorten luontoliikuttajalle Suomen Urheilugaalassa 15.1.2013. Palkinnon avulla Metsähallitus ja Urheilugaala haluavat tukea lasten ja nuorten luonnossa tapahtuvaa liikuntaa ja ulkoilua sekä kehittää ja edistää varhaista luontosuhteen syntymistä. 

”Ulkoilmaelämä on vahva osa suomalaisuutta. Aktiivisen luontosuhteen ja monipuolisen luontoliikunnan on todettu vaikuttavan niin lapsen fyysiseen ja psyykkiseen kehitykseen kuin moniin muihin myöhemmin elämässä tarvittaviin taitoihin”, kertoo Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas

Metsähallituksen toiminnan päämääränä on kohentaa kansalaisten terveyttä aktiivisen luontosuhteen, aitojen luontokokemusten ja monipuolisen luontoliikunnan tukemisen kautta. Kiinnostuksen herättäminen ennen kahdettatoista ikävuotta on todettu johtavan aktiiviseen luontosuhteeseen ja luonnossa liikkumiseen myös myöhemmällä iällä. Luonnossa liikkumaan tottuneet vanhemmat myös siirtävät tavan herkemmin omille jälkipolvilleen. 

”Luontoliikunta voi käsittää hyvin laajan kirjon metsissä, järvillä, merillä tai muissa luontoympäristöissä tapahtuvaa toimintaa. Se voi olla yhtä hyvin koiran kanssa päivittäin luonnossa liikkumista kuin aktiivista ja päämäärähakuista urheilua”, Jyrki Kangas toteaa. 

 

Toimintaa tasa-arvoisesti kaikille 

Vuoden Lasten ja nuorten luontoliikuttaja -palkinnon avulla haetaan nyt tahoa, joka toiminnallaan edistää lasten ja nuorten luonnossa liikkumista. Palkinnonsaaja voi olla yksittäinen henkilö, paikallinen yhdistys, alueellinen tai valtakunnallinen järjestö tai muu palkinnon kriteerit täyttävä taho. 

”Tärkeää on, että palkittava toiminta on tasa-arvoisesti kaikkien saavutettavissa. Valtion maa- ja vesialueethan ovat jo paikkoina kaikille avoinna olevia, ilmaisia kohteita. Haluamme myös kannustaa erityisryhmiä lähettämään omia ehdotuksia palkinnonsaajiksi”, Kangas muistuttaa. 

Palkinto jaetaan ensisijaisesti toiminnalle, joka voi olla jo olemassa olevaa tai vasta aluillaan olevaa. Aluillaan olevan toiminnan kannalta tärkeää on sen kasvupotentiaali ja monistuskelpoisuus. 

Ehdotuksia palkinnonsaajiksi voi lähettää marraskuun 16. päivään saakka Metsähallituksen verkkosivuilta ja Suomen Urheilugaalan verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Palkinnon saajan valitsee Urheilugaalan suuri raati, jossa on mukana myös Metsähallituksen edustaja. Palkinto jaetaan Suomen Urheilugaalassa 15.1.2013.

Lähetä ehdotuksesi osoitteessa: www.luontoon.fi.