Haamuretkeilijöitä liikkeellä!

28.05.2013|Ulkoile

Metsähallituksen luontopalvelut on rekrytoinut haamuretkeilijöitä (mystery shopper, quality hunter) yhteistyökumppaninsa Suomen Ladun jäsenistöstä. Haamuretkeilijät retkeilevät omatoimisesti ja anonyymisti kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla tehtävänään arvioida ja auttaa kehittämään retkikohteita. Ensimmäiset haamut jalkautuvat retkilleen toukokuun aikana.

 Metsähallituksen luontopalvelut on merkittävä retkeilypalveluiden tarjoaja ja suojelualueiden hoitaja Suomessa. Metsähallituksen luontopalvelut kerää jatkuvasti palautetta retkeilypalvelujensa kehittämiseksi sekä verkkopalvelujensa että kävijätutkimusten kautta.

Haamuretkeilijöiden avulla Metsähallitus odottaa saavansa arvokkaita ideoita retkikohteiden ja -kokemuksen kehittämiseksi. Tavallisen retkeilijän kokemus retken onnistumisesta on monen tekijän summa, ja hyvä retki innostaa lähtemään luontoon uudestaankin. Retken suunnittelun sujuvuus ja ennakkotiedot retkikohteesta ovat tärkeässä asemassa. Kohteen valinnan onnistuminen vaikuttaa merkittävästi retken mielekkyyteen. Paikan päällä kohteen karttamateriaalit, retkeilyrakenteet, opasteet, maisemat ja luonnonhoito viimeistelevät kokemuksen.

 

”Haamuretkeilijöiden palautteen avulla retkikohteista saatavaa palautetta on tarkoitus syventää. Haamuretkeilijän tehtävänä on kertoa avoimesti ja kuvaillen mutta tarvittaessa myös kriittisesti retkikokemuksestaan”, Metsähallituksen luontopalvelujen vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Eveliina Nygren sanoo.

 

Haamuretkeilykausi jatkuu marraskuun alkuun asti. Haamuretkeilijöiden kokemuksia voi seurata sivustolla yhteiso.luontoon.fi, jossa haamut bloggaavat anonyymisti nimellä ”Haamuretkeilijä”. 

Haamuretkeilykonseptin kehittäminen on osa laajempaa kehittämistyötä, jossa Metsähallituksen luontopalvelut kehittää kanssaan toteutettavaa vapaaehtoistoimintaa ja järjestöyhteistyötä sekä virkistyspalvelujaan. Haamuretkeilijöitä rekrytoitiin Suomen Ladun Olosuhdeverkoston jäsenten joukosta. Aiemmin julkishallinnon toimijoista muun muassa Kansaneläkelaitos on kehittänyt palvelujaan niin sanottujen mystery shoppaajien avulla.

 

Suomen Latu on vuonna 1938 perustettu ulkoilun keskusjärjestö. Suomen Latu ja sen jäsenyhdistykset tunnetaan retkeilyn ja ulkoilun asiantuntijoina.

 

Lisätiedot
Metsähallituksen luontopalvelut, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Eveliina Nygren, etunimi.sukunimi@metsa.fi, puh. 040 759 6057

Suomen Latu, asiantuntija Anne Rautiainen, etunimi.sukunimi@suomenlatu.fi, puh. 050 545 6539

www.suomenlatu.fi/olosuhdetyo ja www.luontoon.fi