Ulkoilufoorumi: Luontoharrastukset lisättävä liikuntasetelin käyttöalaan

22.09.2022|Ulkoile

Luontoharrastusten terveyshyödyt ovat kiistattomat, mutta niiden harrastamista ei nykyisellään lueta verotuettujen liikunta- ja kulttuurietujen joukkoon.

Kulttuuri- ja liikuntaseteleillä tuetaan työntekijöiden hyvinvointia. Setelien käyttökohteet ovat olleet nimeään monipuolisempia, mutta verohallinnon ohje viimekädessä määrittelee niiden käyttöalan. Kansanedustaja Jari Myllykosken vuonna 2020 vireille laittamassa toimenpidealoitteessa ehdotettiin vapaa-ajankalastuksen palauttamista liikuntasetelin käytön piiriin siten, että jatkossa sillä voisi maksaa myös kalastusmaksuja.

Kulttuuri- ja liikuntasetelin käyttöalan laajentamisesta on keväällä 2022 valmistunut valtionvarainministeriön vero-osaston selvitys. Sen mukaan ainakin pistemäinen laajentaminen edun soveltamisalaa tarkemmin määrittelemällä parantaisi nykytilaa ja olisi myös helppo toteuttaa Verohallinnon ohjeistusta päivittämällä. Selvityksen mukaan fyysistä aktiivisuutta edellyttävät luontoharrastukset voitaisiin perustellusti ottaa liikuntaedun piiriin. Lainsäädännöllisenä vaihtoehtona on liikuntatoiminnan määrittely tuloverolaissa, mutta se on toimenpiteenä raskaampi.

Verohallinnon ohjeen mukaan ”liikunnalla tarkoitetaan henkilön fyysistä aktiivisuutta, jonka tarkoituksena on yleensä kohottaa kuntoa tai ylläpitää taikka parantaa työntekijän fyysistä hyvinvointia ja terveyttä”. Keskiviikkona 21. syyskuuta kokoontunut Ulkoilufoorumin yleiskokous korostaa, että luontoharrastuksilla on yhtäläisiä merkittäviä positiivisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin kuin liikuntaedun piiriin nykyisin kuuluvilla liikuntamuodoilla.

Koska liikunnan käsitettä ei ole kuvattu tuloverolaissa, kannattaa Ulkoilufoorumin yleiskokous vero-ohjeistuksen päivittämistä viipymättä niin, että tavanomaisen liikunnan määritelmä laajennetaan koskemaan fyysistä hyvinvointia edistäviä luontoharrastuksia. Näihin tulee lukea ainakin selvityksessä esiin nostetut kalastus, metsästys sekä luonnossa ja ulkoilureiteillä jalka- tai käsivoimin tapahtuvat luontoharrastukset, jolloin edun tulee kattaa myös niiden harrastamiseksi tarvittavien välineiden vuokraamisen.

Lisätietoja:

Ulkoilufoorumi, puheenjohtaja Hannu Tiusanen, hannu.tiusanen@suomenlatu.fi
Suomen Vapaa-ajankalastajat, toiminnanjohtaja Olli Saari, puh. 050 339 4660, olli.saari@vapaa-ajankalastaja.fi

Ulkoilufoorumi on vuonna 2004 perustettu ulkoilun edistämisen yhteistyöverkosto, johon kuuluu 21 kansalaisjärjestöä, joiden toiminnassa ulkoilulla on keskeinen merkitys. Ulkoilufoorumin päämääränä on ylläpitää ja kehittää ulkoilun edellytyksiä, turvata jokamiehenoikeuksien säilyminen vähintään nykyisessä laajuudessaan, edustaa ulkoilun eri intressitahoja yhteisesti valtioneuvoston, viranomaisten ja muiden järjestöjen suuntaan, vahvistaa ulkoilun asemaa yhteiskunnan eri toiminta-alueilla sekä edistää kestävän kehityksen mukaista ulkoilun harrastusta.