Hallitusohjelma lupaa luonnon virkistyskäytölle ja ulkoilulle hyvää

04.06.2019|Osallistu Ulkoile Vaikuta

Suomen Latu kiittää hallitusohjelman valmistelijoita liikunnan, ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön edistämisen tahtotilasta.

Suomen Latu ja ulkoilijat iloitsevat uudesta hallitusohjelmasta. Kuva: Sampsa Sulonen

Ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön merkitys kansanterveydelle ja hyvinvoinnille on mittava. Suurin osa aikuisväestöstä liikkuu omatoimisesti arkiympäristössään.

“Valtakunnallisena ulkoilujärjestönä Suomen Latu iloitsee ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön asemaa vahvistavista hallituksen kirjauksista. Virkistyskäyttöstrategian laadinta, Metsähallituksen Luontopalveluiden korjausvelan vähentäminen ja jokamiehenoikeuksien turvaaminen ovat keskeisiä toimia luonnon virkistyskäytön pitkäjänteisen edistämisen kannalta”, kommentoi Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson.

Merkittävä toimenpide on myös hallituksen esittämä Liikkuva Suomi -ohjelma, joka tähtää siihen, että suomalaiset ulkoilevat ja liikkuvat hyvinvointinsa kannalta riittävästi.

Suomalaisten suosituimpia ulkoilupaikkoja ovat kävelytiet, ulkoilureitit ja polut. Niiden käyttäjäryhmä kattaa lähes koko väestön. Hallitusohjelma tunnistaa viheralueiden, puistojen ja ulkoilureittien keskeisen merkityksen asuinalueita kehitettäessä. Hallituksen tavoitteet erityisesti kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi sekä panostukset jalankulun olosuhteiden parantamiseksi lisäävät arkiliikkumista.

Hallitusohjelman kirjaukset antavat liikunnan ja ulkoilun edistämiselle hyvät lähtökohdat. “Seuraavassa vaiheessa tavoitteiden konkretisointi ja budjettiriihi ratkaisevat hallituksen todelliset resurssit ja mahdollisuudet edistää liikunnallista elämäntapaa”, Karlsson toteaa.

Ulkoilun ja liikunnan edistäminen edellyttää laajaa poikkihallinnollista ja sektorit ylittävää yhteistyötä. Suomen Latu haluaa omalta osaltaan vaikuttaa ja tukea näiden tavoitteiden toteuttamisessa.

Kommentoi