Lausunto yksityistielaista

05.04.2017|Lausunnot

Suomen Latu lausui yhdessä eräiden muiden järjestöjen kanssa yksityistielaista.

Liitteet


he-yksityistielain-kokonaisuudistus