Suomen Latu: Uuden Metsähallituslain varjolla ajetaan koko ympäristöhallinto alas

03.03.2016|Vaikuta

Helsingin Sanomien (3.3.2016) mukaan maa- ja metsätalousvaliokunta on esittänyt metsähallituslakiin muutoksia, jotka romuttaisivat Metsähallituksen luontopalvelujen lisäksi koko ympäristöministeriön aseman suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lainvalmistelun viime metreillä mukaan hivutetut muutokset uhkaavat vakavasti suomalaista luontoa ja sen virkistyskäyttöä.

“Lakiesitys voisi johtaa siihen, että ympäristöministeriön vastuulla nyt olevat miljoonien hehtaarien ja miljardien arvoiset luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet siirtyisivät tosiasiallisesti maa- ja metsätalousministeriön vastuulle ja Metsähallituksen hallituksen ja pääjohtajan ohjaukseen”, Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson sanoo.

Muutokset tekisivät ympäristöministeriöstä mitättömän tynkäministeriö ja heikentäisivät Suomen kansallispuistoja ja virkistysalueita vaalivan Metsähallituksen luontopalveluiden asemaa.

“Voidaan kysyä, miksi. Kenen tavoitteena on ympäristöministeriön ajaminen alas?“ Karlsson kysyy.

HS:n mukaan luontopalveluiden nykyisin hoitamat lakisääteiset tehtävät siirtyisivät Metsähallituksen yhtenäisen johtamisjärjestelmän alle. Niitä ei siis enää valvoisi ympäristöministeriö, vaan Metsähallituksen hallitus, jonka nimittää maa- ja metsätalousministeriö.

“Luontopalveluiden rahoitus siirtyisi ilmeisesti valtaosin pois ympäristöministeriöstä”, Karlsson päättelee.

Uuden lain mukaan luonnonsuojelualueilla ei ole ”lähtökohtaisesti” tuottovaatimusta.

“Niille voidaan kuitenkin asettaa tuottovaatimus aiemmasta poiketen. Mistä muualta luonnonsuojelualueella voidaan saada tuottoa kuin luonnon virkistyskäytöstä, esimerkiksi tupien tai tulipaikkojen käytöstä?” Karlsson ihmettelee.

Vaikka Metsähallituksen yhtiöittämistä perustellaan hallituksen esityksessä EU:n vaatimuksilla kilpailuneutraliteetista, niin EU:n kilpailuasioista vastaava komissaari Margrethe Vestagerin mukaan EU ei vaadi erityistä yhtiömuotoa. Vasemmistoliitto on tehnyt tänään asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

“Pitäkää yhtiöittämisenne, mutta älkää romuttako koko ympäristöhallintoa”, Karlsson vetoaa kansanedustajiin.

suomenlatu.fi/metsahallituslaki