Suomen Latu kannattaa kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin

04.05.2020|Vaikuta

Kansallinen kaupunkipuisto turvaisi luonto- ja kulttuuriympäristön laadukkaan ja pitkäjänteisen säilyttämisen ja kehittämisen Helsingissä. 

Keskuspuisto tarjoaa monipuoliset olosuhteet myös eri ulkoilulajien harrastamiseen. Kuva: Suomen Latu

Kaupunkiympäristön toimialan virkamiesvalmistelu on esittämässä, että Helsinki luopuisi kansallisen kaupunkipuiston perustamisen ajatuksesta. 

Jos myös kaupunkisuunnittelulautakunta päätyy tällaiseen ratkaisuun, Suomen Ladun mielestä menetetään ainutlaatuinen tilaisuus tehdä kunnianhimoinen päätös, joka nostaisi Helsingin upeat luonto-, ulkoilu- ja kulttuuriympäristöt niille kuuluvaan arvoon. 

Kansallinen kaupunkipuisto turvaisi luonto- ja kulttuuriympäristön laadukkaan ja pitkäjänteisen säilyttämisen ja kehittämisen Helsingissä. 

Suomen Ladun mielestä kansallisen kaupunkipuiston valmistelua tulee jatkaa laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta. Kaupunkilaisille järjestetyssä avoimessa karttakyselyssä se sai eniten kannatusta. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -verkoston mukaan VE1 ei ole ristiriidassa Helsingin nykyisen lainvoimaisen yleiskaavan kanssa.

Suomen Latu muistuttaa, että ulkoilulla on suuri merkitys kaupunkilaisten hyvinvointiin. Erityisesti viherympäristö motivoi liikkumaan ja siellä oleskelu kohentaa mielialaa. Alueiden laadulla on merkitystä niiden tuottamiin terveyshyötyihin. Mitä pienemmiksi virkistysalueet pirstoutuvat, sitä kovempi käyttöpaine niihin kohdistuu ja sitä huonommaksi käyvät lähiluonnon elvyttävät ja terveyttä edistävät vaikutukset. 

Koronakevät on osaltaan osoittanut, kuinka paljon Helsingissä on viheralueiden ja miellyttävien ulkoiluympäristöjen kysyntää. Monet ulkoilukohteet ovat ruuhkautuneet. 

Suomen Latu peräänkuuluttaa pääkaupungilta visionääristä ajattelua, etenkin nyt, kun eletään odottamattomien muutosten aikaa, joka jatkuu mahdollisesti pitkälle tulevaisuuteen. Luonto kaupungissa on ratkaisu moneen tulevaisuuden haasteeseen.

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena. Kansallinen kaupunkipuisto turvaisi näiden alueiden ja arvojen pitkäjänteisen ja laadukkaan kehittämisen. 

Kommentit

Kansallinen kaupunkipuisto

Todella hyvä ja perusteltu kannanotto!

- 22.06.2021

Kommentoi