Nordic outdoor life - Suositukset pohjoismaiselle ulkoilulle

12.02.2018|Vaikuta

Neljän pohjoismaan ulkoilujärjestöt; Norsk Friluvtsliv, Friluftsrådenes Landsförbund, Svensk Friluftsliv, Friluftsrådet ja Suomen Latu toteuttivat Nordic outdoor life -yhteishankkeen vuosina 2016-2017. Hanketta tuki Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Nordic outdoor life - Suositukset pohjosimaiselle ulkoilulle

Hankkeen päätavoite oli luoda suosituksia ulkoilmaelämän aseman parantamiseksi ja säilyttämiseksi pohjoismaissa erityisesti lasten ja nuorten perspektiivi huomioiden. Projektissa koottiin yhteen ulkoilun asiantuntijoita, järjestötoimijoita ja tutkijoita järjestämällä neljä eri työpajaa, yksi kussakin osallistujamaassa. Työpajojen aineistosta koottiin suositukset pohjoismaiselle ulkoilulle.

Keskeisiksi teemoiksi nousivat esimerkiksi jokamiehenoikeuksien säilyttäminen, yhteistyön lisääminen sekä ulkoilun ja ulkoilmaelämän hyödyntäminen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa niin terveyden edistämisessä kuin erinomaisena oppimisympäristönäkin.

Päätöksentekijöille tärkeinä viesteinä nostettiin esiin ulkoilmaelämän positiivinen vaikutus kansalliseen terveyteen, ilmastonmuutoksen huomioiminen, vapaaehtoistyön roolin korostuminen yhteisöllisessä ulkoilussa sekä pohjoismaisen luonnon vetovoima turismikohteena.

Pidempi kuvaus ja tarkemmat suositukset on luettavissa Nordic outdoor life - Recommendations from the project dokumentista.