Liikkujan polku -verkosto julkaisi kuntavaalitavoitteensa

28.10.2016|Vaikuta

Liikuntaa edistävistä tahoista koostuva Liikkujan polku -verkosto on valinnut kuntavaaliteemansa.

Kaikki tarvitsevat liikuntaa, vaikka eivät sitä saa. Ihmisiä on voitava ohjata jokaiselle sopivan liikunnan pariin, toiminnanjohtaja Eki Karlsson sanoo.

Teemat keskittyvät liikkeen lisäämiseen poikkihallinnollisella otteella. Ne ovat 1) kuntalaisia kuulemalla ja osallistamalla uusia voimavaroja liikkeen lisäämiseen, 2) liikunnan palveluketju, 3) arki- ja lähiliikunnan edistäminen kunnissa ja 4) liikunnan edistäminen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Teemat esiteltiin tänään verkoston seminaarissa Helsingissä.

Teemojen esittelyssä korostettiin liikkumiseen liittyvien tekijöiden monipuolisuutta.

- Liikunta kunnissa on paljolti seuratoimintaa, ohjattua liikuntaa kuten koululiikuntaa, mutta ei vain sitä. Valtava osa liikunnasta on omaehtoista, arki- ja lähiliikuntaa. Esimerkiksi 96 % suomalaisista harrastaa ulkoilua jossain muodossa. Arki- ja lähiliikunnan edistäminen tarkoittaakin monipuolista politiikkaa ja kunnan toimintaa. Se on muun muassa kaavoitusta, reittien kehittämistä, tiedotusta. Kunnissa olisikin hyvä nähdä liikkeen lisääminen useiden innostavien, vaikka pienienkin valintojen kautta. Sama logiikka pätee kouluihin ja päiväkoteihin, joissa kasvavat uudet liikunnalliseen tai liikkumattomaan elämäntapaan tottuvat sukupolvet, totesi verkoston vaikuttamisryhmän kuljettaja, Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson.

Teemoissa painottuvat edellytysten lisäksi myös aktiivinen ote liikkumaan ohjaamisessa sekä uusien liikkumismuotojen kehittämisessä.

- Kaikki tarvitsevat liikuntaa, vaikka eivät sitä saa. Ihmisiä on voitava ohjata jokaiselle sopivan liikunnan pariin. Tämä on erityisen tärkeää seuraavalla valtuustokaudella, kun sote-uudistuksen myötä sairaanhoito siirtyy maakuntatasolle, mutta liikunnan edellytysten rakentaminen jää pitkälti kunnalliselle tasolle. Palveluketju täytyy saada toimimaan kunnan ja maakunnan välillä. Toinen tärkeä teema on kuuleminen. Jotta kaikille saadaan sopivaa liikuntaa, ihmisiä pitää myös kuulla ja osallistaa. Se on iso mahdollisuus: viisainkaan valtuutettu ei voi tietää saati järjestää kaikkien eri kuntalaisten kaipaamaa liikuntaa, Karlsson totesi.

Nyt muistiot ovat kaikkien verkoston toimijoiden sekä myös puolueiden ja ehdokkaiden käytössä.

- Materiaaleihin on saatu paljon aiheellista tietoa tiiviiseen muotoon, ja niissä on hyvässä tasapainossa tavoitteet ja tosiasiat. Toivoin näille vain aktiivista käyttöä nyt vaaliviestinnässä, tiivisti verkoston koordinaattori Matleena Livson.

Verkoston vaalimateriaalit löytyvät täältä

Liikkujan polku verkosto on kohtaamispaikka kaikille Suomen liikuntaa edistäville tahoille. Verkostolla on eri alaryhmiä, joiden puheenjohtajina toimivat kuljettajat. Kuntavaaliteemat on valmistellut vaikuttamisryhmä.

Kommentoi