Uutisarkisto

Suomen Latu: Metsähallituslakia pitää muuttaa

Suomen Latu ja SDP:n eduskuntaryhmä järjestivät 2. helmikuuta Eduskuntatalon Kansalaisinfossa keskustelutilaisuuden uuden metsähallituslain vaikutuksesta virkistyskäyttöön ja Metsähallituksen Luontopalveluihin.

02.02.2016|Vaikuta

Metsähallituslain materiaalipaketti

Kokosimme yhteen julkaisemamme lausunnot, kannanotot ja esitykset uudesta metsähallituslaista.

02.02.2016|Vaikuta

Helsingin uusi yleiskaava uhkaa keskuspuiston arvokkaita osia

Helsingin uusi yleiskaava mahdollistaa viheralueiden vähentämisen lähes 1900 hehtaarilla. Suomen suosituin ulkoilualue menettäisi osan tärkeistä metsistään ja tiheimmän ulkoilureittiverkostonsa.

01.02.2016|Vaikuta

Keskustelutilaisuus: Metsähallituslain vaikutus virkistyskäyttöön ja luontopalveluihin

Tiistaina 2.2. järjestetään Kansalaisinfossa keskustelutilaisuus uuden metsähallituslain vaikutuksesta virkistyskäyttöön ja luontopalveluihin.

28.01.2016|Vaikuta

Jokamiehenoikeudet on käännetty englanniksi

Ympäristöministeriön vuonna 2012 julkaisema Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella -kirja on käännetty englanniksi.

14.01.2016|Vaikuta

Maastopyöräilyn edistäminen on edullinen tapa lisätä hyvinvointia kunnissa

Maastopyöräilyn olosuhteita kehittämällä voidaan lisätä liikuntaa ja hyvinvointia pienillä kustannuksilla. Suomen Latu on koonnut kunnille ja muille ulkoilutoimijoille aineistopankin maastopyöräilyn edistämiseksi.

29.12.2015|PyöräPolku Ulkoile Vaikuta

Saimaan Ladun voitto verottajasta on merkittävä kaikille talkootyötä tekeville yhdistyksille

Yhdistyksen latukahvilasta saatava tuotto ei ole veronalaista tuloa, linjasi Korkein hallinto-oikeus 10.12. antamassaan päätöksessään.

18.12.2015|Vaikuta Yhdistyspalvelut

Suomen Latu toivoo Perustuslakivaliokunnan käsittelevän Metsähallituslakia

Metsähallituslain uudistuksessa oli alun perin tarkoitus uudistaa vain liiketoiminnan kilpailuneutraliteetin takia tarpeelliset säädökset, mutta uudistus puuttui moniin muihinkin säädöksiin koskien erityisesti julkisia hallintotehtäviä eli luontopalveluja.

14.12.2015|Lausunnot Vaikuta

Suomen Latu lausui Patvinsuon kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Patvinsuo on helmi kansallispuistojen joukossa kaikkina vuodenaikoina. Retkeileminen on mahdollista jalan ja vesitse. Luonnonrauhan kokeminen on selvityksen mukaan kansallispuiston tärkeimpiä vetovoimatekijöitä, joten se on turvattava.

30.11.2015|Lausunnot PyöräPolku Vaikuta

Suomen Latu: Virkistyskäyttö huomioitava uudessa Metsähallituslaissa

Suomen Latu vaatii tänään maa- ja metsätalousministeriölle jättämässään lausunnossaan, että luonnon virkistyskäyttö huomioidaan uudessa laissa paremmin.

24.11.2015|Lausunnot Vaikuta