Uutisarkisto

Suomen Latu: Lakiesitys on monimutkainen ja osin epäselvä

Suomen Latu on antanut eduskunnan ympäristövalikunnalle lausunnon Metsähallituksen uudelleen organisoimisesta.

12.02.2016|Lausunnot Vaikuta

Helsingin yleiskaavaluonnos ja viheralueiden merkitys

Keskeisin epäkohta yleiskaavaluonnoksessa on viheralueille suunniteltu voimaperäinen rakentaminen. Rakentamisella menetetään laajempien viheralueiden tuoma hyvinvointi, viihtyisyys ja ulkoiluympäristö lopullisesti.

11.02.2016|Lausunnot Vaikuta

Suomen Latu: Metsähallituslakia pitää muuttaa

Suomen Latu ja SDP:n eduskuntaryhmä järjestivät 2. helmikuuta Eduskuntatalon Kansalaisinfossa keskustelutilaisuuden uuden metsähallituslain vaikutuksesta virkistyskäyttöön ja Metsähallituksen Luontopalveluihin.

02.02.2016|Vaikuta

Metsähallituslain materiaalipaketti

Kokosimme yhteen julkaisemamme lausunnot, kannanotot ja esitykset uudesta metsähallituslaista.

02.02.2016|Vaikuta

Helsingin uusi yleiskaava uhkaa keskuspuiston arvokkaita osia

Helsingin uusi yleiskaava mahdollistaa viheralueiden vähentämisen lähes 1900 hehtaarilla. Suomen suosituin ulkoilualue menettäisi osan tärkeistä metsistään ja tiheimmän ulkoilureittiverkostonsa.

01.02.2016|Vaikuta

Keskustelutilaisuus: Metsähallituslain vaikutus virkistyskäyttöön ja luontopalveluihin

Tiistaina 2.2. järjestetään Kansalaisinfossa keskustelutilaisuus uuden metsähallituslain vaikutuksesta virkistyskäyttöön ja luontopalveluihin.

28.01.2016|Vaikuta

Jokamiehenoikeudet on käännetty englanniksi

Ympäristöministeriön vuonna 2012 julkaisema Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella -kirja on käännetty englanniksi.

14.01.2016|Vaikuta

Maastopyöräilyn edistäminen on edullinen tapa lisätä hyvinvointia kunnissa

Maastopyöräilyn olosuhteita kehittämällä voidaan lisätä liikuntaa ja hyvinvointia pienillä kustannuksilla. Suomen Latu on koonnut kunnille ja muille ulkoilutoimijoille aineistopankin maastopyöräilyn edistämiseksi.

29.12.2015|PyöräPolku Ulkoile Vaikuta

Saimaan Ladun voitto verottajasta on merkittävä kaikille talkootyötä tekeville yhdistyksille

Yhdistyksen latukahvilasta saatava tuotto ei ole veronalaista tuloa, linjasi Korkein hallinto-oikeus 10.12. antamassaan päätöksessään.

18.12.2015|Vaikuta Yhdistyspalvelut

Suomen Latu toivoo Perustuslakivaliokunnan käsittelevän Metsähallituslakia

Metsähallituslain uudistuksessa oli alun perin tarkoitus uudistaa vain liiketoiminnan kilpailuneutraliteetin takia tarpeelliset säädökset, mutta uudistus puuttui moniin muihinkin säädöksiin koskien erityisesti julkisia hallintotehtäviä eli luontopalveluja.

14.12.2015|Lausunnot Vaikuta