Vuoden 2013 Piikkarit-palkinnon haku on käynnistynyt

03.09.2013|Ulkoile

Piikkarit -palkinto on vuosittainen opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyössä Valon kanssa myöntämä tunnustus liikunnan ja urheilun sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämisestä

Palkinto jaetaan tänä vuonna 19. kerran. Palkinnonjakotilaisuus järjestetään 12.11.2013 klo 13.00 Säätytalolla, Helsingissä.

Palkintokriteerit vuonna 2013

  • Pääteemana on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla sukupuolten tasa-arvon näkökulma huomioon ottaen
  • Muita keskeisiä teemoja ovat muutosjohtaminen, innostaminen ja omalla esimerkillä johtaminen sukupuolten tasa-arvo huomioon ottaen
  • Eduksi on uusien kohderyhmien tavoittaminen toteutettavassa toiminnassa
  •  Toimintaympäristöjä voivat olla esimerkiksi urheiluseura, järjestö, koulu, päiväkoti, työpaikka ja kunta
  • Piikkarit-palkinto voidaan myöntää Suomessa pysyvästi toimivalle yhteisölle, ryhmälle, hankkeelle tai henkilölle.
Palkinto tukee Helsingissä 12.–15.6.2014 järjestettävän kansainvälisen naisliikuntaverkosto IWG:n (International Working Group on Women and Sport) maailmankonferenssin teemaa ”Lead the Change – Be the Change”. Lisätietoa konferenssista löydät täältä.

Palkintohakemukset
  • Yksityiset henkilöt ja yhteisöt voivat tehdä ehdotuksia palkittavasta.
  • Ehdotuslomakkeen palkinnon saajaksi löydät täältä.

Hakuaika päättyy 4.10.2013
Saman päivän aikana lähetetyt hakemukset hyväksytään.

Palkintolautakunta
Esityksen palkinnonsaajaksi tekee OKM:n ja Valon valitsema Piikkarit -palkintolautakunta.
Päätös palkinnonsaajasta tehdään opetus- ja kulttuuriministeriössä. Päätöksistä ei voi valittaa. Palkitu(i)lle ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.