Valtakunnallisessa ulkoiluseminaarissa esiteltiin ulkoilun uusia tuulia

12.11.2013|Ulkoile

Tampereella tiistaina 12.11. järjestetyssä ulkoiluseminaarissa esiteltiin Kanadassa ja Länsi-Euroopassa toteutettuja uudenlaisia ulkoliikuntakäytäntöjä ja pohdittiin niiden soveltamista Suomeen.

Miksi kävely on Saksassa trendilaji? Miksi köysikiipeilypuistoja on enemmän Virossa kuin Suomessa, ja miten tanskalaiset ovat onnistuneet valjastamaan kaupunkitilat liikkumiselle ja yhdessäololle?

Näihin ja moniin muihin liikuntaa ja ulkoilua koskeviin kysymyksiin etsittiin vastauksia tiistaina Suomen Ladun järjestämässä Valtakunnallisessa ulkoiluseminaarissa.

Seminaariin osallistui yli sata ulkoliikunnasta kiinnostunutta liikunnan opettajaa, kuntien ja metsähallituksen virkamiestä, opiskelijoita eri puolelta Suomea sekä liikuntajärjestöjen ammattilaisia ja aktiivi-ulkoilijoita.

Suomen Latu on kesäkuusta 2012 alkaen kartoittanut ulkomaisia liikuntakäytäntöjä Kanadassa ja Länsi-Euroopassa Opetusministeriön hankerahoituksella. Hankkeessa keskityttiin sellaisiin aikuisliikuntaan soveltuviin paikkoihin, jotka eroavat suomalaisista ulkoilupaikoista.

Lisäksi keskityttiin erilaisiin rakenteisiin ja käytäntöihin, jotka ovat edesauttaneet ulkoliikuntapaikan menestymisessä. Kartoituksessa saatiin kattava kuva myös kohdemaiden liikuntapoliittisista ratkaisuista. Tuloksena syntyi 30 ulkoliikuntaideaa, jotka esiteltiin ulkoiluseminaarissa yleisölle.

Hankkeen ulkoliikuntaideat on esitelty seminaarimateriaalissa, joka on ladattavissa Suomen Ladun nettisivuilta osoitteesta www.suomenlatu.fi/boaf. Hankkeen loppuraportti ilmestyy sivuille marraskuun aikana.

Lisätietoja:
Raija Valkama
Hankekoordinaattori
Benchmarking of Outdoor Activity Facilities – BOAF
Suomen Latu ry
raija.valkama@suomenlatu.fi
044 722 6306