Valtakunnallinen ulkoiluseminaari menestys

02.12.2011|Ulkoile

Suomen Ladun ja Metsäntutkimuslaitos järjestivät valtakunnallisen ulkoiluseminaarin 1.12.2011 Vantaan Heurekassa. Seminaariin kokoontui 231 alan asiantuntijaa ja kunnan ulkoilun edistämisen vastaavaa tahoa kuulemaan uusimpia tutkimustuloksia suomalaisten ulkoilusta ja ulkoilun edistämisestä.

Seminaarissa julkaistiin Suomen Ladun Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hankkeen tulokset. Tutustu seminaarissa julkaistuihin Hyvän ulkoilukunnan menestystekijät -julkaisuun ja ”Hyvät käytännöt -ideoita ulkoilun edistämiseen” -lehteen tästä.

Metsäntutkimuslaitos julkisti seminaarissa Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI) -tutkimuksen tulokset. Tuloksiin voit tutustua Metsäntutkimuslaitoksen kotisivuilla.

Seminaarin esitykset ja esitysten videoinnit löydät viimeistään ensi viikolla osoitteesta:

Suomen Latu
www.suomenlatu.fi/ulkoiluseminaari

Metsäntutkimuslaitos
http://www.metla.fi/metinfo/monikaytto/lvvi/

 

Lisätietoja tapahtumasta ja Suomen Ladun Sulka II -hankkeesta:
projektikoordinaattori Eveliina Nygren
eveliina.nygren@suomenlatu.fi

puh. 040 759 6057
 

Lisätietoja Metsäntutkimuslaitoksen Ulkoilututkimuksesta:
vanhempi tutkija Tuija Sievänen
tuija.sievanen@metla.fi
040 801 5269 tai

tutkija Marjo Neuvonen
marjo.neuvonen@metla.fi
040 801 5406
 

Suomen Latu on 225 jäsenyhdistyksen ja niiden 77 000 jäsenen muodostama keskusjärjestö, jonka tavoitteena on liikuttaa suomalaisia. Suomen Ladun tärkeimpiä tehtäviä on ulkoilumahdollisuuksien edistäminen, jota järjestö tekee valtakunnallisesti keskusjärjestönä ja paikallisesti jäsenyhdistyksissä.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää ratkaisuja metsien hoitoa, käyttöä, tuotteita, palveluja ja aineettomia arvoja koskeviin haasteisiin ja kysymyksiin.