Uusi lajitietokeskus kerää pirstaleisen luontotiedon yhteen paikkaan

10.09.2012|Ulkoile

Suomeen on päätetty perustaa koko maan kattava yhtenäinen lajitietokeskus, joka kerää yhteen kaikki tiedot maamme lajistosta. Tällä hetkellä olemassa oleva tieto on hajallaan kymmenissä eri organisaatioissa ja sen hankinta on työlästä.

”Lajitietokeskuksen perustaminen on merkittävä edistysaskel lajituntemukselle ja monimuotoisuuden vaalimiselle”, sanoo ympäristöministeri Ville Niinistö. Tulevan tietovaraston kotipesä tulee olemaan Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS.

Tavoitteena on rakentaa rinnakkain päättäjille ja kansalaisille suunnatut portaalit. Jälkimmäinen tarjoaa jokaiselle suomalaiselle vapaan pääsyn tietoihin Suomen eliölajeista.

”Uskon, että kaikille avoin portaali innostaa paitsi ammattilaisia, myös harrastajia kartoittamaan lajistoa entistä laajemmin”, Niinistö sanoo.

Lajitieto on tietoa eliöiden – eläinten, kasvien ja sienten – esiintymisestä, niiden ominaisuuksista, miten ne vaikuttavat ympäristöönsä ja miten niitä luokitellaan, eli mitkä lajit ovat sukua toisilleen.

LUOMUS koordinoi ja ylläpitää perustettavaa lajitietokeskusta yhteistyössä ympäristöministeriön, muiden lajitietoa käyttävien ministeriöiden, SYKE:n, yliopistojen, sektoritutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Lisätietoja perustettavasta portaalista: www.lajitietokeskus.fi