Ulkoilun ja liikunnan merkit -standardi uudistui

11.05.2010|Ulkoile

Ulkoilun ja liikunnan merkit -standardi SFS 4424 on uusittu. Standardissa on nyt myös mukana Suomen Ladun reittien vaativuusluokitus.

Standardisoimisliiton uusittuastandardia käytetään ulkoilun ja liikunnan opastustarkoituksiin. Uusia merkkejä on lisätty ja samalla myös vanhoja yhtenäistetty. Merkkien soveltamisalueita ovat esimerkiksi virkistys- ja luonnonsuojelualueet, liikuntapaikat, puistot, leikkikentät, ulkoilureitit, matkailualueet ja -kohteet.

Standardiin on lisätty myös ulkoilureittien vaativuusluokitus. Helpon reitin merkki on sininen ympyrä, keskivaativan reitin merkki punainen neliö ja vaativan reitin merkki musta kolmio. Omat merkit on tehty myös pyörätuolireitille ja vaativalle pyörätuolireitille.

Varoitus- ja kielto- sekä rajoitusmerkkien pohjaväri on keltainen. Määräys- ja ohjemerkkien pohjaväri on sininen. Ohjemerkkien pohjaväri voi olla myös ruskea maisemallisista syistä. Opastusmerkkien pohjaväri on ruskea. Varoitusmerkit ovat uusitussa standardissa kolmion muotoisia. Kielto-, rajoitus- ja määräysmerkit ovat ympyrän muotoisia. Ohje- ja opastusmerkit ovat suorakaiteen tai neliön muotoisia.

Täysin uusia merkkejä standardissa ovat kosken, mönkijän, kalliokiipeilyn, kanoottilaiturin, matkapuhelimen ja suunnistuksen merkit. Uudella merkillä voidaan nyt kehottaa pitämään koira kytkettynä. Joitain merkkejä on muutettu ja nimiä tarkistettu.

Standardin päivittämisprosessiin ovat osallistuneet mm. Metsähallitus, Suomen Latu, liikennevirasto, ympäristöministeriö ja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. Standardin edellinen versio oli vuodelta 2002 ja nimeltään ”Ulkoilun ja urheilun merkit”.
Standardia voi tilata Suomen Standarsoimisliiton verkkokaupasta