Ulkoilu ja luonnonläheiset elämänarvot kiinnostavat

24.05.2011|Ulkoile

Luonnossa kotonaan -toimipaikkojen määrä nousi kymmeneen.

Perhepäivähoito Luonnossa kotonaan (LK) Kuusimaja Kirkkonummella on Suomen Ladun kymmenes LK-toimipaikka.

Kymmenen vuotta sitten Ruotsista Suomeen rantautunut toimintamuoto on laajentunut nyt päiväkotien ohella perhepäivähoitoon. Kodinomaisuutta ja luonnonläheisyyttä korostava LK-pedagogiikka sopiikin loistavasti perhepäivähoitoon. Ulkoilulla on usein vahva jalansija perhepäivähoidossa ja liikkuminen luonnossa on tuttua. LK-pedagogiikka on oiva apuvälinen tämän toiminnan kehittämiseksi. Itsenäistä työtä tekevälle perhepäivähoitajalle LK-verkosto on tärkeä yhteistyökumppani.

 "Olen jo vuosia liikkunut lasten kanssa luonnossa ja toiminnan pääpaino on ollut ulkoilussa. LK-toiminta antaa mielestäni lasten kanssa luonnossa liikkumiseen ja oleiluun loistavat työvälineet. Leikin lomassa opitaan havainnoimaan ympärillä olevia asioita ja oppiminen tapahtuu kuin huomaamatta. Toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu ja oman toiminnan kehittäminen tuovat myös perhepäivähoitoon lisää ammattimaisuutta. ” kertoo LK-perhepäivähoitaja Tuija Kaurila.

Luonnossa kotonaan -pedagogiikka tarjoaa lapselle kodinomaisen ja luonnonmukaisen sekä lasta kunnioittavan ja kuuntelevan kasvuympäristön. LK-pedagogiikkaa toteutetaan lasten päivähoidossa. LK-pedagogiikan perusajatuksena on, että lapsen tarve tyydyttää tiedonhaluaan, liikkua ja kokea yhdessäoloa toteutuvat luonnossa kaikkina vuodenaikoina, säällä kuin säällä. LK-pedagogiikka perustuu ruotsalaiseen I ur och skur-pedagogiikkaan, jota koordinoi Ruotsissa Friluftsfrämjandet rf.

Luonnossa kotonaan -pedagogiikkaa toteuttavia tahoja on Espoossa, Helsingissä, Kirkkonummella, Laukaassa, Seinäjoella ja Vesilahdella. Mukana on viisi päiväkotia, yksi ryhmäperhepäiväkoti, kolme perhepäivähoitajaa ja yksi koululaisten iltapäiväkerho.

Yhteydenotot: Nina Räike, Suomen Latu, nina.raike@suomenlatu.fi, puh. 044 722 6312