Tutkimus: Yli 40% naisista aikoo lisätä pyöräilyä

05.02.2012|Ulkoile

Yli 40% suomalaisnaisista aikoo lisätä pyörällä liikkumistaan, ilmeneen Tunturi-Hellbergin teettämässä tutkimuksessa. Jo nyt lähes 74% naisista pyöräilee kesäisin säännöllisesti eli vähintään muutaman kerran kuukaudessa.

Tunturi-Hellbergin juuri teettämässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisnaisten pyöräilytottumuksia. Kyselyn mukaan yli 40% suomalaisnaisista aikoo lisätä pyörällä liikkumistaan. Jo nyt lähes 74% naisista pyöräilee kesäisin säännöllisesti eli vähintään muutaman kerran kuukaudessa. Talvella polkupyörällä liikkuu yhtä usein 16%.

Yleisimmin pyörää käytetään 3-7 km:n pituisiin työ-, asiointi- ja koulumatkoihin. Moni on kuitenkin tyytymätön pyöräilyväyliin: kolmannes polkisi enemmän jos pyöräilyreitit olisivat nykyistä paremmat ja ne olisivat hyvin hoidettuja ja valaistuja.

Tutkimukseen vastanneet naiset liittävät pyöräilyyn ensisijaisesti positiivisia mielikuvia. Yli 90% vastanneista piti pyöräilyä sekä terveyttä edistävänä, edullisena että kasvihuonepäästöjä vähentävänä liikkumismuotona.

Yli 60% oli myös sitä mieltä, että pyörällä liikkuminen on nopeaa, ja puolet naisista piti pyöräilyä trendikkäänä. Toisaalta pyöräilyyn liitettiin myös haasteita: lähes 35% kyselyyn vastanneista uskoi pyöräilevänsä enemmän, mikäli heidän ei tarvitsisi kuljettaa lapsia tai tavaroita. Kolmannes vastaajista pyöräilisi enemmän, jos pyörätiet ja -väylät olisivat nykyistä paremmat.

"Naisten näkemyksen mukaan pyöräilystä hyötyvät niin  terveys, kukkaro kuin ilmastokin. Yllättävän moni koki pyöräilyn esteeksi sen, että pyöräilyolosuhteet kuten pyörätieverkosto, pyörien pysäköintimahdollisuudet  ja liikennesuunnittelu erityisesti kaupunkien keskustoissa eivät ole nykyvaatimusten tasolla. Moni kiinnitti huomiota myös liikennekulttuuriin: pyöräily tuntuisi turvallisemmalta, jos autoilijat huomioisivat pyöräilijät nykyistä paremmin", tiivistää Tunturi-Hellbergin markkinointipäällikkö Mirva Enroos.

"Pyöräilyturvallisuudessa Suomi on kuitenkin Euroopan kärkimaa, ja pyöräily on muuta tieliikennettä turvallisempaa: polkupyöräilijöiden liikennekuolemat ovat vähentyneet selvästi viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana, keskimäärin 14 prosentilla vuosittain", muistuttaa Enroos. 

Naisten työmatkapyöräily onkin Tunturi-Hellbergin mukaan Suomen pyöräkaupan kivijalkaa. Puolet naisista polkee kaupunkipyörällä, muiden matkat taittuvat useimmiten maasto-, hybridi- ja maantiepyörillä.