Takaisin luontoon

09.04.2012|Ulkoile

Suomen Ladun uusin jäsenyhdistys aloittaa leiritoiminnan ensi kesänä. Takaisin Luontoon ry tarjoaa koko perheelle luontoelämyksiä ja -liikuntaa.

Luonnossa liikkumisella on tutkimusten mukaan kiistattomasti positiivisia vaikutuksia ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Nykyisessä elämänrytmissä omaa luontosuhdetta ei kuitenkaan aina osata tai jakseta vaalia. 

Näistä lähtökohdista on perustettu Takaisin Luontoon ry. 

Yhdistys järjestää monipuolista liikuntaa ja harrastamista suomalaisessa luonnossa – pyrkien samalla edistämään terveyttä, hyvinvointia ja luontotuntemusta. 

Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys tekee yhteistyötä olemassa olevien luontoliikuntatoimijoiden ja -paikkojen kanssa. Yhdistys järjestää luonto- ja luontoliikuntaleirejä sekä kursseja. Leirejä ja tapahtumia järjestetään yhteistyössä eri alojen huippuosaajien kanssa. 

Yhdistys ei tavoittele taloudellista voittoa toiminnallaan. 

Ensi kesänä järjestetään leirejä Pohjois-Suomessa (Puolanka, Hossa ja Rovaniemi). Tavoitteena on 1 000 monta luontoelämystä rikkaampaa kävijää. 

Vuonna 2013 toiminta laajenee valtakunnalliseksi ja ympärivuotiseksi. 

Osallistumiskynnys halutaan pitää mahdollisimman matalana ja leirejä kohdennetaan teemoittain eri-ikäisille ja erilaisiin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin. Leireillä otetaan huomioon myös erityisryhmien, kuten liikuntavammaisten, kehitysvammaisten ja syrjäytyneiden tarpeet. 

Leirien avulla pyritään edistämään suvaitsevaisuutta: samanaikaisesti eri leireille osallistuville ryhmille järjestään yhteistä ohjelmaa. 

Takaisin Luontoon ry:n kaikessa toiminnassa otetaan huomioon luonnonsuojelu- ja ympäristökysymykset.

Katso Takaisin Luontoon ry:n leirit: www.takaisinluontoon.fi