Suomen vaativuusluokitetut ulkoilureitit listattu

09.05.2011|Ulkoile

Helppo, keskivaativa vai vaativa reitti? Suomen Latu ja Metsähallitus ovat koonneet yhteisen rekisterin kaikista Suomessa vaativuusluokitelluista ulkoilureiteistä. Luokiteltuja reittejä on Suomessa noin 800 kilometriä.

Luokittelu kertoo vaativuudesta
Ulkoilureittien vaativuusluokitusjärjestelmä on valtakunnallinen järjestelmä, jonka avulla koulutettu reittiluokittelija luokittelee reitin vaativuuden, kulkukelpoisuuden ja opasteiden perusteella. Reitti luokitellaan asteikolla helppo, keskivaativa, vaativa. Luokittelija tekee reitistä reittikuvauksen, jossa reitin nähtävyydet, opasteet ja palvelut tuodaan esiin.

Metsähallituksen luokittelemia reittejä on noin 352 kilometriä ja muita luokiteltuja reittejä 448 kilometriä. Lista kaikista Suomen luokitelluista reiteistä on julkaistu Suomen Ladun kotisivuilla osoitteessa www.suomenlatu.fi. Metsähallituksen luokittelemista reiteistä tarkemmat tiedot löytyvät www.luontoon.fi ja www.retkikartta.fi -verkkopalvelusta. Muiden esimerkiksi kuntien ja virkistysalueyhdistysten luokittelemista reiteistä tiedot löytyvät osoitteesta www.suomenlatu.fi/reittiluokittelu

Reittiluokitusjärjestelmä: palveluja reittien käyttäjille

Ulkoilureittien luokitusjärjestelmä palvelee sekä reittien käyttäjiä että niiden ylläpitäjiä. Luokituksen avulla matkailija tai retkeilijä voi vertailla eri reittejä ja valita itselleen sopivimman.

Vaativuusluokittelua käytetään usein osana reitin kehittämistä. Reitistä olemassa oleva ennakkoinformaatio, opasteet ja taukopaikat tarkastetaan ja sisällytetään reittikuvaukseen. Lisäksi reittiluokittelija yleensä antaa kehittämisehdotuksia reittiä koskien”, kertoo Eveliina Nygren Suomen Latu ry.stä.

”Kun reitistä on kattavat perustiedot, ulkoilija osaa myös varustautua oikein ja kulkeminen on turvallisempaa. Lisätieto madaltaa myös kynnystä lähteä liikkeelle.” lisää Tapani Eskola Metsähallituksesta.

Luokitus on erityisen perusteltua reiteillä, joita käytetään paljon tai jotka ovat paikallisesti tai luontomatkailun kannalta tärkeitä. Vaativuusluokitusjärjestelmä onkin osa Matkailun edistämiskeskuksen Outdoors Finland -vaelluksen tuotesuositusta sekä Suomen Standardoimisliiton Ulkoilun ja liikunnan merkit SFS 4424-standardia.

Lista luokitelluista reiteistä:
www.suomenlatu.fi/reittiluokittelu

Lisätietoja Suomen Ladusta:
Suomen Latu ry, reittiluokitusvastaava Eveliina Nygren, eveliina.nygren@suomenlatu.fi,
040-759 6057

Lisätietoja Metsähallituksen ulkoilureiteistä:
Metsähallitus, Luontopalvelut, luonnon virkistyskäytön erikoissuunnittelija Tapani Eskola, tapani.eskola@metsa.fi, 0400-202 873