Suomen Latu ja Ikäinstituutti yhteistyöhön

07.11.2014|Ulkoile

Suomen Latu mukaan edistämään ikäihmisten liikkumista ja ulkoilua.

Suomen Latu ja Ikäinstituutti sopivat tänään yhteistyöstä, johon liittyy ikäihmisten liikuttaminen osana ikäihmisten liikunnan kansallista toimenpideohjelmaa.

Suomen Latu ja sen jäsenyhdistykset ovat mukana liikuttamassa vähän liikkuvia yli 60-vuotiaita ja itsenäisesti asuvia yli 75-vuotiaita, joilla alkavia toimintakyvyn ongelmia.

Ikäinstituutti on liikkuvan ja osallistuvan vanhuuden puolestajapuhuja. Suomen Ladun tavoitteena on taas saada kaikki suomalaiset liikkumaan hyvinvointinsa parantamiseksi.

"Yhteistyö on täten ollen erittäin luontevaa", Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson toteaa.

"Lisäksi monet latuyhdistykset liikuttavat jo nyt ikäihmisiä erilaisissa liikuntaryhmissä", Karlsson päättää. 

www.voimaavanhuuteen.fi