Suomen Ladun reittiluokittelu osaksi Matkailun tuotesuosituksia

09.06.2010|Ulkoile

Vaativuusluokittelu saatiin käyntiin Kainuussa Ilvesreitin luokittelulla. Luokittelu reittiselosteineen ja maastoon vaaditut merkinnät valmistuivat toukokuussa 2010. Seuraavaksi luokitellaan reitit Ukkohallan matkailukeskuksessa.

Outdoors Finland - aktiviteettien kehittämisohjelman vaelluksen teemakohtaisissa tuotesuosituksissa edellytetään markkinoitavilta reiteiltä vaativuusluokittelua ja Kainuussa toimenpiteet aloitettiin Puolangan kunnan alueella olevan Ilveskierroksen vaativuusluokittelulla. Luokittelu reittiselosteineen ja maastoon vaaditut merkinnät valmistuivat toukokuussa 2010.

Luokittelun kohteena ollut Ilveskierros soveltuu niin kotimaisille kuin ulkomaisille asiakkaille erinomaisesti omatoimiseksi päiväretkikohteeksi. Ilveskierros alkaa Paljakan matkailukeskuksen tuntumasta nousten Latvavaaran huipulle, josta on upeat näköalat kainuulaiseen vaaramaisemaan. Vaaralta laskeuduttaessa maisemat muuttuvat sekametsästä vehreämmäksi lehtimetsäksi ja myöhemmin polku jatkuu kohti Luonnonpuiston rajaa. Kierroksen loppupuolella on mahdollisuus vierailla Pirunkirkon jokikanjonissa opastettua reittiä pitkin. Päivätupia on reitin varrella kaksi ja lisäksi yksi kota. Ilveskierroksen pituus on 13 km, josta keskivaikeaa osuutta on n. 4.5 km ja helppoa 8.5 km. Aikaa kierrokselle kannattaa varata 4- 6 tuntia.

Reittiluokittelu osana matkailun tuotesuosituksia

Matkailun edistämiskeskuksen hallinnoiman Outdoors Finland - aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009 -2011 -hankkeen päätavoitteena on muodostaa aktiviteettien kehittämisessä mukana olevista valtakunnallisista ja alueellisista tahoista toimiva valtakunnallinen verkosto sekä aikaansaada jatkuva kehittämisen malli, joka edistää yritysten verkostoitumista, kansainvälistymistä ja kysyntää vastaavien teemapohjaisten tuotteiden kehittämistä kansainvälisille markkinoille. Hankkeen toimenpiteinä ovat olleet muun muassa teemakohtaisten tuotesuositusten määrittely ja jalkauttaminen sekä Suomen Ladun vaellusreittien vaativuusluokittelun käyttöönoton edistäminen.

Outdoors Finland -hankkeen alueellisena yhteistyöhankkeena Kainuussa toimii Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima ”Matkailupalveluiden tuotekehitys Kainuussa” -hanke, jonka toimenpiteisiin kuuluu muun muassa kesäaktiviteettien kehittäminen Kainuun alueella. Näistä yhdeksi painopistealueeksi valittiin sekä kotimaisille että etenkin kansainvälisille matkailijoille soveltuvien retkeilyreittien valitseminen sekä omatoimisesti että ohjatusti toteutettaviin päiväretkiin ja pidempiin vaelluksiin. Kainuun alueen vaellusreittien nimeämistä varten koottiin työryhmä, jossa ovat edustettuna alueen reiteistä ja niiden ylläpidosta ja matkailun kehittämisestä vastaavat tahot. Alustava reittien nimeäminen tehtiin loppusyksystä 2009 ja työtä jatketaan vuoden 2010 aikana.

Vaativuusluokittelu jatkuu Ukkohallan matkailukeskuksessa

Seuraavaksi Kainuun alueella toteutetaan kahden reitin vaativuusluokittelut Ukkohallan matkailukeskuksessa, jotka toimivat erinomaisesti joko omatoimisena päiväretkikohteena tai opastettuna päiväretkenä. Reittiselosteet siirretään matkailukeskuksen Internet-sivuille omatoimisia matkailijoita varten, mutta lisäksi reitit tuotteistetaan opastetuiksi päiväretkiksi kesäaktiviteettitarjontaan.


Lisätietoja ”Matkailupalveluiden tuotekehitys Kainuussa” -hankkeesta:
Kajaanin ammattikorkeakoulu, Anu Huusko, anu.huusko@kajak.fi