Suomen Ladun ja Syklin hanke vie varhaiskasvattajat metsään

12.09.2019|Ulkoile

Ilo kasvaa ulkona - luontoliikunta osaksi toimintakulttuuria on Suomen ympäristöopisto Syklin ja Suomen Ladun kolmevuotinen valtakunnallinen yhteishanke.

Kuva: Ilo kasvaa ulkona

Opetus -ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa pyritään lisäämään lähiluonnon käyttämistä varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa.

Suomen Latu kouluttaa osaltaan varhaiskasvattajia työpajoissa ja ohjaajakursseilla 10 kunnassa eri puolilla Suomea. Koulutusten punaisena lankana toimivat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja luonnon mahdollisuudet sen toteuttamisessa. Tavoitteena on pitkäaikainen luontoliikunnan kuntayhteistyö ja yhteistyön muotojen löytäminen Suomen Ladun paikallisyhdistysten ja varhaiskasvatuksen välille.

Hanke on lähtenyt vauhdilla käyntiin ja vastaanotto on ollut innostunutta.

”Luonnossa toimiminen on viime vuosina jatkuvasti lisääntynyt varhaiskasvatuksessa ja kiinnostus aihetta kohtaan on suurta”, kertoo Suomen Ladun hankesuunnittelija Tuija Laitinen.

Syklin tavoitteena on luoda valtakunnallinen luontotoiminnan kehittämisverkosto kasvattajille ja opettajille. Verkoston alueellisissa tapaamisissa kartoitetaan luontotoiminnan tuen tarpeita, jaetaan ideoita ja kokemuksia sekä kouluttaudutaan. Verkoston kehittämistapaamiset keskitetään Uudenmaan, Pirkanmaan, Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan alueille.

Varhaiskasvattajille ja opettajille on perustettu Ilo kasvaa ulkona -Facebook-ryhmä sekä Instagram-tili. Näille kootaan luontotoiminnan ohjeita ja ideoita yhdessä kasvattajien ja opettajien kanssa. Hankkeen päätyttyä materiaali julkaistaan internetsivuilla sekä Ilo kasvaa ulkona -käsikirjassa.

”Haluamme rohkaista luontotoiminnan helppoon aloittamiseen. Luonnossa liikkuessa monet varhaiskasvatuksen tavoitteet toteutuvat lähes huomaamatta ja metsän rauhoittava vaikutus tekee hyvää kaikille", Laitinen summaa.

Lue lisää hankkeesta.