Suomen Ladulla lääkkeet lasten luontoliikunnan lisäämiseen

10.12.2014|Ulkoile

Suomalaislapset ulkoilevat päivähoidossa ja koulussa liian vähän. Suomen Ladun kurssien kautta kasvattajien ja opettajien on mahdollista saada kokonaiskasvatuksellinen, lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista jatkumona toteuttava näkökulma toimintaansa.

HS (9.12.) kertoi lastentarhanopettaja Hanna Laineesta, joka oli vaihtanut työpaikkaa voidakseen ulkoilla enemmän. Hanna oli käynyt Suomen Ladun kasvatusalan ammattilaisille suunnatun Avaimet luontoo -kurssin. Nyt hän työskentelee Helsingin kaupungin metsäkerhon ohjaajana ja jakaa saamiaan pedagogisia ja biologisia tietojaan ja taitojaan pikkulapsille.

"Helsingin varhaiskasvatus on lähtenyt lisäämään lasten luontosuhteen vahvistamista omalla kerhotoiminnallaan. On hienoa, että lasten luontoliikunnan tarpeeseen on herätty", projektipäällikkö Mari Parikka-Nihti Suomen Ladusta sanoo.

Suurin osa suomalaisista päiväkotilapsista tai alakoululaisista ei kuitenkaan ole yhtä hyvässä asemassa kuin Helsingin metsäkerholaiset. Kahden tunnin päivittäinen liikuntasuositus ei täyty, luontosuhde ei rakennu. 

"Terve luontosuhde rakennetaan varhain. Lapsena ja nuorena saadut luontokokemuksilla on merkittävä vaikutus läpi elämän", Parikka-Nihti muistuttaa. 

Opetussuunnitelmia vuodelle 2016 rakennetaan parhaillaan alueellisesti ja paikallisesti.

"Juuri nyt on oikea aika tarttua opetussuunnitelman henkeen, jossa korostuu laaja-alaisen oppimisen merkitys ja eheytetty opetus. Oppimisen lähtökohta voi olla lähiluonto tai -metsä, josta saadaan rakennettua esiopetuksessa oppimiskokonaisuus tai perusopetuksessa oppiaineet eheyttävä, tiedonalat kokoava, syvällistä oppimista edistävä kokonaisuus." 

Suomen Ladun kurssien kautta kasvattajien ja opettajien on mahdollista saada kokonaiskasvatuksellinen, lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista jatkumona toteuttava näkökulma toimintaansa.

Suomen Ladulla on parhaillaan käynnissä Luokasta Luontoon -hanke, jonka tavoitteena on lisätä 1–4-luokkalaisten fyysisen aktiivisuuden määrää siirtämällä koulun opetusta ja kerhotoimintaa sisältä ulos luontoon.

"Luokasta luontoon siirretty toiminta liikunnallistaa koulun toimintakulttuuria ja vähentää muun muassa koululaisten päivittäisen istumisen määrää. Samalla oppiminen muuttuu toiminnallisemmaksi", Mari Parikka-Nihti kertoo.

Lue lisää Luokasta luontoon -hankkeesta.

Lisätiedot
Mari Parikka-Nihtiprojektipäällikkö, Luokasta luontoon -hanke
etunimi.sukunimi@suomenlatu.fi
puh. 040 776 7941