Sulka II -hanke starttasi Raumalla, Turussa, Kajaanissa ja Nurmijärvellä

06.02.2011|Ulkoile

Suomen ulkoilumahdollisuuksien katselmus (Sulka II) -hankkeessa selvitetään yhteensä 15 kunnan ulkoiluolosuhteiden nykytila, 10 vuoden aikana tapahtunut muutos ja tulevaisuuden ennusteet.

Alkuvuoden aikana Sulka II -hanke lähti käyntiin Raumalla, Turussa, Kajaanissa ja Nurmijärvellä. Ennen kyseisiä kuntia hankkeessa tehtävä ulkoiluolosuhteiden selvitys on toteutettu jo 10 kunnassa.

Yhteistyö avainasemassa

Jokaisessa kunnassa yhteen kootaan työryhmä, joka koostuu kunnan liikunnan, teknisen toimen, ympäristötoimen, kaavoituksen ja luontomatkailun viranhaltijoista sekä paikallisesta kolmannesta sektorista. Myös asukkaiden ääni pääsee kuuluviin kunnissa toteutettavan asukaskyselyn ja avoimen asukastilaisuuden avulla.

Lisätietoja kuntakohtaisesti

Rauma

Turku

Kajaani

Nurmijärvi

Lisätietoja Sulka II -hankkeesta